Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Digitala tentor både i sal och på distans

Kvinnlig student sitter och antecknar med hörlurar på, framför skärm..

När Lunds universitet ställde om till digital undervisning var utmaningarna många för både lärare och studenter. Hur tentor och examinationer nu skulle genomföras när studenterna inte var på plats var en viktig fråga och en extra svår utmaning. De verktyg som redan fanns för digital examination i sal testades nu för tentor på distans. Ett digitalt verktyg som ett antal lärare och administratörer på LU hade provat, visade sig fungera även då studenterna skrev tentor hemma.

Förvaltningsgrupp jobbar vidare med implementeringen

För att kunna driva frågor kring digital examination på ett bra sätt och implementera Inspera bland fler användare bildades DIXAM-projektet under våren 2020 med en projektgrupp bestående av personer med olika kompetenser. Projektet har nu omformats till en förvaltningsgrupp som jobbar vidare med samma frågor. Det övergripande syftet är att ge undervisande lärare tillgång till verktyget Inspera under 2021. Utbildningar och uppstart av nya användare pågår framför allt på Ekonomihögskolan som nu är pilotfakultet.

Leopold Schmidt som är systemförvaltare av Inspera på LU säger:

- Inspera är en plattform som LU vill använda vid examinationer eller vid mätning av kunskap. Med Inspera finns möjlighet att variera frågorna med till exempel flervalsfrågor och essäfrågor. Verktyget är enkelt att använda både för lärare och studenter. Bedömningen blir smidig då man kan använda olika självrättande frågor som spar tid. Plattformen ger också automatiskt förslag på betyg baserat på de valda betygssystem och nivåer man önskar.

De första institutionerna med Inspera

På Institutionen för service management och tjänstevetenskap har Inspera använts sedan våren 2018. Numera görs samtliga tentor i Inspera. På Psykologiska institutionen är Inspera etablerat som tentamensverktyg sedan hösten 2018. Drygt 240 tentamenstillfällen har hitintills getts vid Institutionen för service management och på Psykologiska institutionen har 210 tentamenstillfällen skrivits i Inspera. Vid Ekonomihögskolan har verktyget använts på prov i mindre skala av ett 30-tal lärare ungefär lika länge men som pilotfakultet kommer så många användare som möjligt att lära sig att använda Inspera under våren 2021. Sedan Covid-19 slog till har Inspera varit en tillgång eftersom verktyget, som egentligen utvecklats för digitala salsskrivningar, även kan användas för skrivningar på distans. 

Carina Carlsson som är ansvarig för arbetet med Inspera på Institutionen för service management och tjänstevetenskap och även ger utbildningar i systemet menar att Inspera är ett verktyg som de flesta lärare och studenter är väldigt positiva till:

- Inspera är lätt att använda som student och majoriteten av studenterna tycker att det är klart bättre att skriva digitalt, det är ju det man är van vid. Lärarna uppfattar att studenternas svar, när det gäller essäfrågor, blir mer strukturerade och oftast bättre än när de skriver på papper. Dessutom blir det såklart aldrig ett problem för lärarna att tyda studenternas handstil vid digital examination. Du måste vara uppkopplad när du börjar skriva en tenta i Inspera men om du sedan blir nedkopplad kan du fortsätta skriva i alla fall, då sparas det automatiskt lokalt på din dator under tiden och sedan sparas det upp till systemet igen så fort det är möjligt, det går även att lämna in via fil om uppkopplingen inte kommer tillbaka. I jämförelse med pappersprov så blir rättningen mycket smidigare i Inspera, det är väldigt enkelt att växla mellan olika studenter och svar på olika frågor och flera lärare kan rätta samtidigt, lärarna tycker att det sparar mycket tid. Att skapa essäfrågor och självrättande frågor, såsom flervalsfrågor, i systemet lär man sig mycket snabbt. Det går även bra att lägga in bilder och pdf-filer i frågorna.

Stefan Persson, som administrerar alla tentor vid Psykologiska institutionen, började jobba i Inspera så fort han hörde talas om verktyget: 

- Redan när jag själv var student kändes handskrivna tentor så förlegade. Ingen skriver ju för hand längre… Jag var snabbt på då jag fick möjligheten att etablera Inspera på institutionen. Tentamenshanteringen har verkligen optimerats, jag slipper att arkivera en massa papper och studenterna slipper leta tentor i arkiven. Alla tentor arkiveras digitalt och studenter kan när som helst komma åt sina tentamensvar och betyg. På vår institution har vi ibland flera examinatorer på samma tentamen och även från andra institutioner. Med Inspera kan alla rätta tentorna samtidigt och vi behöver inte posta runt fysiska tentor längre. Stort plus, menar Stefan.

Arbetet med att implementera Inspera vid Ekonomihögskolan pågår för fullt i vår. Tomas Sjö som har jobbat i Inspera sedan hösten 2018 och är kontaktperson för frågor om verktyget håller med om att arbetet med tentor har effektiviserats tack vare Inspera:

- Det är väldigt bra att studenterna kan logga in på Inspera för att titta på sina respektive tentor efter att de blivit rättade. Extra skönt är det att slippa den manuella pappershanteringen, säger Tomas.

En del funktioner är särskilt ändamålsenliga, menar Tomas:

- Jag har under de senaste åren skapat en hel del tentor i Inspera och tycker att det har fungerat bra. Det är en del inställningar som behöver göras när man skapar en tenta, men det är inte så svårt. Inspera lämpar sig speciellt bra för essä- och flervalsfrågor. Den självrättande funktionen är smidig.

Studenterna om Inspera

Emma Olsson, student vid Ekonomihögskolan, har skrivit flera tentor i Inspera, både i sal och på distans. Hon ser många fördelar och hoppas att lärarna fortsätter att använda Inspera:

- Jag har haft tentor i Inspera under snart ett år och tycker att en stor fördel med verktyget är att det är väldigt lätt att navigera och bläddra mellan de olika frågorna under tentamen. Andra fördelar med Inspera är att alla svar sparas automatiskt så man behöver inte oroa sig för att något ska försvinna ifall internetuppkopplingen krånglar. Lärarna kan dessutom skicka meddelanden under tentan vid oklarheter så att ingen student missar informationen. Jag tycker generellt att Inspera har fungerat väldigt bra som verktyg under den digitala undervisningen och det fungerar bättre ju mer vana lärarna blir vid att använda sig av det. Jag använde även Inspera i sal under min första termin på kandidatprogrammet, det funkade bra och jag tror att det kan vara ett bra verktyg när vi övergår till fysisk examination igen.

Agnes Hjalt, även hon student på Ekonomihögskolan, håller med om att Inspera fungerar bra för tentor på distans. I egenskap av projektledare för LundaEkonomernas utbildningsutskott är hon glad över den digitala utvecklingen:

- Jag hann aldrig skriva en Inspera-tenta i sal före pandemin, men jag har gjort desto fler hemifrån. Det har fungerat bra – mycket bättre än andra digitala verktyg. Man får en bra översikt, kan lätt navigera mellan frågorna. Essäfrågorna är lättare att skriva svar till eftersom det finns fler verktyg i textrutan. Det sköna med Inspera är också att läraren kan ställa in ett intervall för rätt svar för att studenten ska få poäng.  LundaEkonomerna har länge velat ha examinationer på digitaliserade. Det är alltså väldigt bra om Inspera kan implementeras i högre utsträckning och även användas när undervisningens återgår till fysisk form, särskilt i ämnen där tentan mestadels oftast består av långa essäfrågor.

Läs mer om inspera