Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Elva forskningsinfrastrukturer får dela på 20 miljoner

Abstract image. Photo.

Forskningsnämndens arbetsgrupp för forskningsinfrastruktur har nu beslutat om vilka som ska få pengar från de universitetsgemensamma satsningarna på stöd till lokal forskningsinfrastruktur 2022.

Av de 21 ansökningar som har kommit in är majoriteten från NMT-fakulteterna (Naturvetenskapliga fakulteten, Medicinska fakulteten och Lunds Tekniska Högskola). Enbart en ansökan återfinns utanför NMT-fakulteterna och det är Humlab. I framtiden hoppas forskningsnämnden på en jämnare fördelning mellan fakulteterna. Arkiv, registerdatabaser och delar av bibliotek är lika mycket forskningsinfrastruktur som en masspektrometer.

Tre urvalskriterier har använts: Vetenskaplig kvalitet - är sökandens forskning i vetenskaplig? Vilka är användarna, kommer det många till glädje idag och i framtiden? Finns det en genomförbar plan för långsiktig ledning, drift och finansiering? 

Med hjälp av dessa tre kriterier har elva ansökningar valts ut. De elva forskningsinfrastrukturerna som får dela på 20 miljoner är:

 • LU-Fold: Establishing a facility for AlphaFold prediction in Lund (Gemma Atkinson)
 • Lund University Population Research Platform – LUPOP (Anna Axmon)
 • Establishment of a SciLifeLab Site@LU – a cross-faculty initiative for promoting coordination and increased usage of nationally relevant research infrastructures at Lund University (Thoas Fioretos)
 • Lund University Humanities Lab (Marianne Gullberg)
 • The 4D Imaging Lab – a cross faculty 3D imaging and collaboration platform (Stephen Hall)
 • ESS Securing current service levels and opportunities for protein sciences for Lund University researchers at the Lund Protein Production Platform (LP3) (Wolfgang Knecht)
 • Infrastructure in Life Science Microfluidics (Thomas Laurell)
 • Photoacoustic imaging infrastructure (Malin Malmsjö)
 • Replacement of preclinical PET/CT at LBIC, LU (Pia Sundgren)
 • Supercritical fluid chromatography coupled to inductive coupled plasma with mass spectrometry detection (SFC/ICP-MS) for the analysis of metals, minerals, and organometallic compounds. (Charlotta Turner)
 • Table-top x-ray absorption and emission spectroscopy, a Gateway to better science and large-scale facilities. (Jens Uhlig)

Finansieringen ska gälla för perioden 2023 2024 och i vissa fall mellan 2023 2027.

Läs LUM-artikeln: Vicerektor vill omdefiniera synen på vad som är forskningsinfrastruktur | LUM