En årlig framtidsvecka inrättas!

Idag fattade rektor beslut om att en Framtidsvecka ska bli ett årligt inslag i universitetets publika verksamhet. 350-årsjubileets vetenskapsveckor blev en positiv erfarenhet och det är med dessa i ryggen som universitetet nu ska samlas till en ny gemensam populärvetenskaplig vecka.

Årets framtidsvecka infaller den 14–20 oktober. Då kommer det, precis som under vetenskapsveckorna, att bjudas till paneldebatter, kulturinslag, föredrag, rundabordssamtal mm, fast den här gången med framtiden i siktet. Målgruppen är allmänhet, studenter och anställda.
 
Varje framtidsvecka ska ha ett undertema. I år blir detta Omställningar – Vilka måste vi göra? Vilka vill vi göra? Och vilka vill vi helst slippa vara med om?
I temat ryms forskning från samtliga fakulteter. Omställningarna kan vara framtida, nutida, historiska, potentiella, omvälvande eller kanske osynliga.

– Tanken är att Framtidsveckan ska ge universitetet tillfälle att lyfta angelägna och avgörande frågor, säger Louise Pierce som projektleder arrangemanget. För att vi ska lyckas med detta behöver vi fakulteternas insatser i form av förslag på programpunkter och forskare.

I redaktionen sitter förutom Louise Pierce även LU Futuras medlemmar, Carin Nilsson från Samverkansinitiativen, Ann-Katrin Bäcklund från Pufendorf samt Patrik Amsellem från Skissernas Museum.

Senast den 25 mars kl 15 behöver redaktionen ha in förslag på programpunkter till Framtidsveckan. Namn på forskare och beskrivning av ämnet/idén skickas till Louise [dot] Pierce [at] kommunikation [dot] lu [dot] se.

Frågor kan ställas till er fakultets utsedde representant inom LU Futura. www.lu.se/lufutura. De kan även ställas till styrgruppen som består av Bo Ahrén, Ann-Katrin Bäcklund, Lynn Åkesson och Louise Pierce.