Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

För en trygg miljö för alla

Bild på Kungshuset i Lundagård från ovan.

Kriget mellan Israel och Hamas kan väcka oro hos studenter och medarbetare. På universitetet finns stöd för studenter och medarbetare som känner oro samt rutiner för att hantera incidenter.

Kriget mellan Israel och Hamas väcker både oro och engagemang hos studenter och medarbetare. En del är även personligen berörda, med familj och vänner i drabbade områden. Många känner ilska, frustration och rädsla. Lunds universitetet ska vara en trygg arbetsmiljö och studiemiljö för alla. Universitetet accepterar inte någon form av trakasserier av medarbetare eller studenter. Om det sker tas det på stort allvar och universitetet ska agerar efter de rutiner som finns så fort det anmäls. Universitetet står för dialog, respekt för andras åsikter och ett öppet meningsutbyte. 

Om något händer eller någon känner oro finns det många olika former av stöd för studenter och medarbetare.

Stöd och hjälp

Nedan hittar du länkar till mer information om stöd och hjälp.

Oro:

  • För de som känner oro erbjuder universitetet olika former av stöd. Studenter får gärna vända sig till Studenthälsan
  • Företagshälsovården erbjuder professionellt stöd för medarbetare.
  • Studentprästerna erbjuder stöd för alla studenter och medarbetare, oavsett tro eller övertygelse.

Trakasserier, hat, hot eller våld:

Om något händer:

Risker och tillbud ska alltid rapporteras enligt universitets rutiner. Är du osäker på vad du ska anmäla? Fråga då din chef eller ditt skyddsombud.