Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Etikseminarium 12 maj: Professor emeritus Kjell Asplund pratar om sin bok ”Fuskarna"

Illustration med lagerkrans och våg.

Rådet för etik och akademisk frihet på Lunds universitet initierar en särskild seminarieserie under 2022 kring etikfrågor kopplade till forskning och utbildning. Seminarierna bedrivs i samtalsform och riktar sig till anställda vid Lunds universitet.

Syftet med seminarieserien är att belysa aktuella frågeställningar i gränslandet mellan etik och juridik som kan diskuteras i ett kollegialt forum.

I detta samtal kommer professor emeritus Kjell Asplund att föredraga om frågor som han ställer i sin bok Fuskarna: Vad får forskare att överträda gränsen in på fuskarnas territorium? Vilka är drivkrafterna och varför upptäcks fusket så sent? Finns det särskilda kulturer som främjar fusk? Föredragningen följs av en diskussion med vicerektor Jimmie Kristensson där frågor från publiken tas upp.

Datum och tid: 12 maj kl. 15.00-16.00, online.

Anmäl dig till seminariet som hålls digitalt via Zoom

Seminariet kommer att spelas in och publiceras på LU:s YouTube-kanal