Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fem profilområden har valts ut i en process som synliggjort starka kunskapsmiljöer

Illustration över de utvalda profilomårdena.

Nu är vi äntligen här, efter stort engagemang och med många spännande idéer från stora delar av universitet. Den 23 juni fattades rektorsbeslutet om fem profilområden för Lunds universitet 2022-2030.

De utsedda profilområdena är:

  • Human Rights in a Polarized World
  • Light and materials – from fundamental understanding to industrial and societal needs
  • Natural and artificial cognition: 1, 2, many.
  • Proactive Ageing: Brain & Movement – From Molecular Changes to Engagement with Life and Society
  • Sustainable solutions in the climate change – biodiversity – social nexus – ClimBioSis

Processen fram till beslutet har varit lång och har gett oss många viktiga lärdomar. Jag diskuterar dessa närmare i ett inlägg på bloggen ”Identifying Profile Areas at Lund University”. Här tänkte jag ta upp några mera personliga reflektioner.
Under processens gång har jag vid upprepade tillfällen känt mig otroligt stolt över att få arbeta på Lunds universitet.

När jag läste de ursprungliga 24 intresseanmälningarna kände jag mig mycket stolt över att arbeta på ett universitet där det görs så mycket spännande och bra forskning och där det finns så mycket djärva planer. När panelen intervjuade representanter för 11 av de föreslagna profilområdena kände jag mig stolt över de ofta mycket kloka, insiktsfulla och reflekterande svaren på de utmanande frågorna.

Jag har också känt mig stolt över att jobba på ett universitet, där dekanerna och vice-dekanerna, i både rektors ledningsråd och i panelen, kunde ställa sig över sina fakulteters enskilda intressen och fundera på vad som är bäst för hela universitetet. Också de utomstående representanterna i panelen uttryckte sin uppskattning över detta.

Alla de forskare som har utarbetat intresseanmälningarna har lagt ner mycket arbete på förslagen. För oss som har gjort bedömningarna har det varit ett krävande uppdrag som vi utfört med stor eftertänksamhet. Jag hoppas att de andra som deltagit i processen har funnit det lika berikande som jag.

När jag har läst intresseanmälningarna, kompletterande svar på frågor om forskning, samverkan och undervisning har jag njutit av att jag får ta del av och ta ställning till innovativa planer inom vitt skilda områden. Det var både intressant och mycket meningsfullt att under två paneldagar få lyssna till presentationer av forskning och diskussioner om forskningens förutsättningar inom de föreslagna områdena.

Än så länge har vi utsett fem profilområden på Lunds universitet. Nu börjar arbetet med att vidareutveckla dessa, ge dem synlighet och skapa en modell för hur profilområdena ska förvaltas. Parallellt med detta ska vi gemensamt skriva en ansökan till den nationella utlysningen om profilområden som förväntas under våren 2023.

Processen med att ta fram profilområden har resulterat i många nya idéer, kontakter och samarbeten. Jag hoppas att många av dessa kan vidareutvecklas med fakulteternas stöd eller med externa medel. Gemensamt kommer vi också att diskutera lärdomarna av processen, med målsättningen att initiera en ny process för att identifiera nästa grupp av profilområden vid Lunds universitet under 2023.

/Per Mickwitz

Läs mer:


Denna text är en del av LU-nytt nr 12 - 2022

 

Foto på Per Mickwitz. Fotograf: Charlotte Carlberg-Bärg.

Vicerektor Per Mickwitz

E-post:  per [dot] mickwitz [at] rektor [dot] lu [dot] se (per[dot]mickwitz[at]rektor[dot]lu[dot]se)
Telefon: 046- 222 38 80

Vicerektorernas sekreterare Gerd Hawaleska

E-post:
gerd [dot] hawaleska [at] rektor [dot] lu [dot] se (gerd[dot]hawaleska[at]rektor[dot]lu[dot]se)
Telefon: 046-222 38 95