Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Förändringar i lagen om anställningsskydd (LAS) ska ge anställda bättre skydd

Två personer i möte med huvuden beskurna. Motsphotos.

Den 8 juni antog riksdagen regeringens proposition Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. Propositionen handlar om en modernisering av arbetsrätten med förändringar bland annat i lagen om anställningsskydd (LAS).

Förändringarna i LAS träder i kraft den 30 juni och ska tillämpas från och med den 1 oktober.

Förändringarna innebär att den så kallade tidsbegränsningsgrunden ”allmän visstidsanställning” ersätts av en ”särskild visstidsanställning” som snabbare övergår till en tillsvidareanställning. Syftet är att ge ett bättre anställningsskydd för den anställde.

När det arbetsrättsliga regelverket förändras kommer det att ställas andra krav på långsiktighet och planering i en arbetsgivares arbete med kompetensförsörjning, behovsanalyser, rekrytering och proaktivitet i omställningsarbetet.

Sektionen HR håller chefer och HR-funktioner på fakulteter/motsvarande uppdaterade om konsekvenserna av lagändringarna.

Läs gärna mer om propositionen på riksdagens webbplats: Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden - Riksdagen

Om du vill veta mer, kontakta din närmaste chef eller HR-funktion.