Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Förändringar i LAS påverkar i första hand timanställda

Två personer i möte med huvuden beskurna. Motsphotos.

Förändringarna innebär att den så kallade tidsbegränsade anställningen ”allmän visstidsanställning” ersätts av en ”särskild visstidsanställning” som har andra villkor när det gäller företrädesrätt och snabbare övergår till en tillsvidareanställning.

I juni antog riksdagen regeringens proposition Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. Propositionen handlar om en modernisering av arbetsrätten med förändringar bland annat i lagen om anställningsskydd (LAS). Förändringarna i LAS börjar gälla den 1 oktober.

Syftet med förändringarna är att ge ett bättre anställningsskydd för den anställde.

Kräver långsiktighet och planering i arbetet med kompetensförsörjning

När det arbetsrättsliga regelverket nu förändras kommer det att ställas andra krav på långsiktighet och planering i arbetsgivares arbete med kompetensförsörjning, behovsanalyser, rekrytering och proaktivitet i omställningsarbetet.

På Lunds universitet håller sektionen HR chefer och HR-funktioner uppdaterade om konsekvenserna av lagändringarna.

Påverkar dig som erbjuds tillfälliga anställningar med timlön

På Lunds universitet påverkar förändringen i LAS dig som erbjuds tillfälliga anställningar med timlön – det vill säga som har en så kallad ”intermittent överenskommelse, med tidsbegränsningsgrunden allmän visstidsanställning”.

Du som har en tidsbegränsad anställning med månadslön, som påbörjats innan den 1 oktober, påverkas inte av de nya bestämmelserna.

Avslutas i Primula den 30 september

Eftersom ”allmän visstidsanställning” upphör att gälla den 1 oktober får dessa överenskommelser slutdatumet 30 september 2022 i lönesystemet Primula.

Ska du sluta på LU innan 1 oktober? Rapportera in dina timmar i Primula senast 14 oktober

Du som inte kommer att arbeta vid Lunds universitet efter den 30 september i år behöver rapportera in dina arbetade timmar i Primula senast den 14 oktober. Därefter kommer din behörighet till Primula inte att  fungera. Om du av någon anledning inte själv har möjlighet att registrera dina arbetade timmar innan den 14 oktober behöver du meddela din chef detta, så att en handläggare kan bistå med att registrera dina  timmar och hantera ditt ärende för utbetalning.

Om du inte brukar rapportera in dina timmar själv i Primula, utan via en källrapportör, ska du redovisa dina timmar som vanligt (till din källrapportör) efter september månads slut.

Jobba kvar på LU efter 1 oktober?

Du som har kommit överens med din chef om nya arbetspass efter den 1 oktober, eller ska kunna erbjudas nya korta och tillfälliga anställningar efter den 1 oktober, behöver en ny överenskommelse med din chef, utifrån de nya reglerna i LAS. Kontakta din chef eller lokala HR-funktion om du har frågor om detta.

Du som kommer att erbjudas möjligheten att ingå en ny överenskommelse för att kunna erbjudas korta och tillfälliga anställningar kan registrera dina arbetade timmar i Primula även efter den 14 oktober.

Registrera timmar i tid för att få ut lön i rätt månad

För att du som erbjuds tillfälliga anställningar med timlön ska få ut din lön i rätt månad, och för att Lunds universitet ska kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot dig som arbetstagare, är det viktigt att du registrerar dina arbetade timmar i Primula senast under den första kalenderveckan i månaden efter din arbetade månad. 

Läs gärna mer om propositionen på riksdagens webbplats: Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden - Riksdagen