Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Första strategin för utbildning ska vara som en kompass

Två studenter och en lärare som diskuterar över en bok.

För första gången i universitetets historia finns nu en gemensam strategi för utbildning. Vår föränderliga globala värld gör att vi alla behöver tänka och agera för att klara universitetets utmaningar. Ingen kan veta exakt hur omvärlden utvecklas och därför behöver vi hjälpas åt. Strategin för utbildning ska guida alla som jobbar med utbildning.

Strategin för utbildning på grund- och avancerad nivå har arbetats fram av utbildningsnämnden, som leds av prorektor Lena Eskilsson och består av ledamöter från alla fakulteter, studentrepresentanter samt företrädare för personalorganisationer och universitetsförvaltningen. Den är en fördjupning av det prioriterade området Utbildning i förändring som finns i plattformen för strategiarbete.

– Vi behöver möta de behov som växer fram med samhällets förändringar och därför behöver vi en gemensam strategi, säger Lena Eskilsson. Den ska fungera som en kompass för alla som arbetar med utbildning, skapa sammanhållning och guida oss mot gemensamma mål. Vi behöver bli mer snabbfotade samtidigt som vi tar vara på de akademiska kärnvärdena och de gedigna ämneskunskaperna.

Grund för existentiell hållbarhet

Ann Kristin Wallengren, vicerektor för utbildning och kultur, har varit drivande i arbetet. Hon lyfter fram att kunskap, utbildning och bildning är en grund för existentiell hållbarhet:

Det ger en beredskap för samhällsförändringar och omvandlingar, förklarar hon. En viktig del av strategin är också att vi ska dra nytta av den unika potential som finns i universitetets ämnesbredd.

Strategin för utbildning beslutades av universitetsstyrelsen i april 2023 och gäller under resten av 2023 och 2024, därefter kan den förnyas. Det är samma period som plattformen för strategiarbete. Det händer mycket i omvärlden som universitetet kan behöva förhålla sig till på nya sätt. En av de bärande idéerna med plattformen för strategiarbete är därför att förbereda för kortare planeringshorisonter. Strategin för utbildning innehåller också de tre ledorden innovativt, digitalt och hållbart, precis som plattformen för strategiarbete.

Utbildningsnämnden följer upp

Verksamhetsplanen 2024 för den universitetsgemensamma utbildningsnämnden ska utgå från strategin för utbildning. Utbildningsnämnden ansvarar också för att följa upp genomförandet av den. Strategin ska också användas av fakulteter, institutioner och gemensamma förvaltningen i arbetet med prioritering av utbildnings- och stödverksamhet.

Fakultetsledningarna och ledningarna för övriga verksamheter inom universitetet avgör själva hur de använder plattformen för strategiarbete och strategin för utbildning inom sina ansvarsområden. Fakulteterna ska ta hänsyn till de villkor som råder på respektive fakultet och inspireras av för dem relevanta delar. Strategin för utbildning kommer också att ligga till grund för universitetsledningens strategiska vägval, precis som forskningsstrategin.

Se Lena Eskilsson och Anki Wallengren presentera den nya utbildningsstrategin (1:54 minuter).