Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fortsatt arbete mot sexuella trakasserier

Bilder på universitetshuset och studenter. Foto.

Som en reaktion på Metoo-rörelsen beslutade universitetet i början av 2018, att genomföra projektet Tellus för att stärka det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier. Till projektledare utsågs professor Anette Agardh. Nu har det snart gått fem år och vad har då hänt sedan dess?

I den första rapporten från Tellusprojektet framkom det bland annat att vi behövde samla ihop och öka stödet till verksamheterna. Det framkom också att vi behövde tydliggöra hur universitetet hanterar anmälningar, se rapporten.

I dag finns ett särskilt universitetsgemensamt stödteam på plats och varje fakultet har en utsedd samordnare som ska arbeta med att förebygga diskriminering och trakasserier.

Systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering (SFAD) | HR-webben (lu.se)

Tydliga handlingsvägar finns också på plats, du kan hitta dem här:

Ett annat viktigt resultat från Tellus är att det främst är i studiesociala sammanhang som studenter utsätts för sexuella trakasserier. Det betyder att vi i högre utsträckning måste samverka med studentorganisationerna. Vi planerar just nu en gemensam satsning med fokus på studentlivet och jag kommer att återkomma till det längre fram.

Tellus har ett fortsatt uppdrag att lämna kunskapsbaserade förslag på hur vi på bästa sätt kan arbeta för att hantera eller förebygga sexuella trakasserier och jag ser fram emot fler förbättringsförslag inom en snar framtid.

Vi utvecklar det systematiska förebyggande arbetet mot diskriminering

Några av er har kanske läst i tidningen under hösten att Lunds universitet – och ett stort antal andra lärosäten – kritiserades av Diskrimineringsombudsmannen för att vi inte lever upp till diskrimineringslagens krav på systematik i det förebyggande arbetet mot diskriminering (SFAD).

Kritiken handlade framför allt om att lärosätena inte är tillräckligt bra på att bedöma och analysera risker för diskriminering och att följa upp åtgärder. Det betyder inte att vi inte arbetar med frågorna utan snarare om att göra arbetet tydligare. För närvarande arbetar vårt SFAD-team tillsammans med fakulteternas samordnare på att få till bra och tydliga processer Diskrimineringslag (2008:567) Svensk författningssamling 2008:2008:567 t.o.m. SFS 2022:848 - Riksdagen.

En viktig del i att kunna analysera risker och även följa upp åtgärder handlar om att identifiera vilka variabler eller indikatorer som är viktiga att fokusera på. Just nu pågår det ett projekt med syfte att identifiera vilka nyckeltal som kan vara aktuella. Jag räknar med att kunna presentera ett förslag senare i vår.

/ Jimmie Kristensson

Läs mer:


Denna text ingår i LU-nytt -2-2023