Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Framtidens arbetsplats – hur kommer den att se ut?

En dator på ett bord.

Hur kommer vi att arbeta i framtiden? Kommer allt att återgå till samma rutiner som före coronapandemin eller kommer vi att dra praktiska lärdomar utifrån de nya erfarenheter vi fått?

Cecilia Billgren tidigare avdelningschef för universitetsledningens kansli, har fått i uppdrag att titta på hur universitets ska arbeta med Framtidens arbetsplats. Det är en fråga som innehåller många delar och som i vissa avseende drivits på av pandemin.

- Just nu handlar det mycket om att göra en nulägesanalys för att se vilka frågor vi behöver arbeta med. I nästa steg handlar det sannolikt om att prioritera vad universitetet faktiskt ska jobba med, säger Cecilia Billgren.

Arbetet är i ett mycket tidigt skede men Cecilia Billgren har identifierat några områden som hon valt att strukturera analysen och behoven i. Tillsammans utgör de delar av det paraplyet som framtidens arbetsplats kan omfatta: Lokaler, ledarskap/medarbetarskap, arbetssätt, kommunikation, verktyg, arbetsgivarfrågor och organisation.

I sitt arbete med nulägesanalysen kommer Cecilia boka in möten med personer och grupper i verksamheten för att lyssna av hur behoven ser ut. Hon kommer också att titta på hur andra organisationer, framförallt andra lärosäten, gör.

Cecilias nya uppdrag har redan spritt sig i verksamheten och många hör av sig med tips och kommentarer.

-  Jag är jättetacksam för tips och idéer och hoppas att fler kommer att höra av sig till mig, säger Cecilia Billgren.

Till hösten ska ett förslag om hur man ska ta sig an det fortsatta arbetet presenteras.