Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Globalt dynamiskt engagemang – nu är färdplanerna för 2024 publicerade

Foto på de olika färdplanerna.

Universitetet fortsätter arbetet med att stärka och utveckla vårt internationella genomslag genom Globalt dynamiskt engagemang (GDE). Nu finns färdplaner för 2024 beslutade av rektor för samtliga geografiska områden där universitetet är verksamt.

Färdplanerna beskriver prioriterade aktiviteter inom forskning, utbildning, innovation och samverkan och vägleder det universitetsövergripande globala engagemanget. Samtidigt lägger färdplanerna grunden för ett flexibelt och anpassningsbart arbetssätt med internationella frågor.

Genom Global hubs* och tillsammans med ankaruniversitet och andra partners runt om i världen arbetar universitetet aktivt med viktiga globala utmaningar på ett dynamiskt, ansvarsfullt och hållbart sätt. Under 2024 ligger fokus bland annat på våra prioriterade nätverk EUGLOH, LERU och U21, och att fördjupa samarbetet med utvalda medlemsuniversitetet till exempel genom doktorandmobilitet och frömedelsutlysningar. 

Universitetet vill även främja forsknings- och innovationssamarbete genom projekt som det nyligen startade SKERIC (Sweden-Korea Education, Research and Innovation Collaboration) och genom kontakter med till exempel företag, handelskamrar och stipendieorganisationer.

Andra prioriteringar för 2024 är att komplettera utbudet av studentutbytesavtal med såväl fysiska som virtuella alternativ och att ta fram modeller för nya typer av utbildningssamarbete, till exempel studier i kombination med praktik. 

Frågorna kring globalt ansvarsfullt engagemang fortsätter att vara angelägna och samarbetet med Taras Shevchenko National University of Kyiv i Ukraina kommer att vidareutvecklas.

För mer information om GDE och de områdesspecifika färdplanerna: Globalt dynamiskt engagemang | Medarbetarwebben (lu.se)

*Definieras som geografiska områden – till exempel en stad, en region, ett land eller en kontinent – där LU har aktiviteter på många områden och med olika aktörer och ser potential för fördjupat och breddat samarbete.