Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Gradvis återgång till campus under hösten

Coronavirus illustration

Den 27 maj presenterade regeringen sin plan i fem steg för anpassning och avveckling av de restriktioner som tagits fram med anledning av covid-19-pandemin. En av rekommendationerna är att ta bort digital utbildning som utgångsläge för högre utbildning.

Det innebär att utbildning vid universitet och högskolor kommer att kunna hållas på plats från och med den 1 juni. Anledningen till att rekommendationen lyfts nu är att ge lärosätena bättre planeringsförutsättningar för höstterminen. Förändringen förväntas ske stegvis med hänsyn tagen till regionalt smitt- och vaccinationsläge.

Plan för hösten kommer innan sommaruppehållet

Universitetsledningen kommer nu att ta ställning till hur universitetet ska kunna öppna upp gradvis under hösten på ett smittsäkert sätt. Nuvarande rektorsbeslut gäller i sin helhet tillsvidare. Uppdateringar i frågan kommer att meddelas på lu.se/corona.

Rektor Erik Renström kommenterar regeringens rekommendation i sin blogg:

"Till hösten kommer ... en återgång till campus att ske. De signaler Folkhälsomyndigheten och regeringen sänder ut är tydliga: det är en successiv och ansvarsfull återgång som eftersträvas. Det kommer även i höst att råda begränsningar vad gäller avstånd mellan individer och storlek på grupper. En plan för hur denna återgång skall genomföras kommer att presenteras innan sommaruppehållet.

För forskning och övrig verksamhet har vi i nuläget att förhålla oss till regeringsbeslutet om att hemarbete ska vara norm inom statliga myndigheter fram till den 15 september, trots att Folkhälsomyndigheten avser släppa den allmänna rekommendationen om hemarbete den 1 juli. Det innebär utmaningar för vår forskning och många doktorander inom den experimentella forskningsverksamheten som behöver vara på campus. Det pågår i nuläget diskussioner med myndigheter och regering, men vi får också se hur vi inom ramen för gällande beslut och rådande rekommendationer om avstånd kan hantera detta på ett ansvarsfullt och för verksamheten minimalt hämmande sätt.

Innan sommarledigheterna kommer även en plan att utarbetas även för de verksamheter som inte är direkt kopplade till utbildningen. Även här är ledorden gradvis, avstånd och omdömesfullt."

Läs rektorns blogginlägg om regeringens rekommendation och vad det innebär för universitetet