Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hållbarhetsplan antagen

Foto av trädkrona tagen nerifrån.

Med en ny hållbarhetsplan vill ledningen för Lunds universitet öka ambitionsnivån och utveckla hållbarhetsarbetet inom organisationen. Utbildning och forskning ska öka sina positiva avtryck, samtidigt som universitetet ska halvera bidrag till klimatpåverkan till 2023.

Hösten 2019 antogs en strategi för hållbar utveckling och nu kommer hållbarhetsplanen som fastställer mål och insatser för att följa strategin. Syftet med hållbarhetsplanen är att konkretisera de områden och övergripande mål som hållbarhetsstrategin pekar ut för både direkta och indirekta effekter. Planen beskriver mål för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskarutbildning, forskning, samverkan samt lednings- och stödverksamheter.

Ett av målen handlar om att forskningen ska göra än kraftfullare avtryck inom hållbarhetsområdet, genom att underlätta för forskningssatsningar över ämnesgränser och för samverkan mellan forskare och övriga samhället.

Ett annat mål handlar om att utsläppen av växthusgaser ska minska med 50 % fram till 2023, i genomsnitt 16 % per år (referensår 2018), i enlighet med forskningens resultat, IPCC, Parisavtalet och Klimatramverket.

Med hållbarhetsplanen vill Lunds universitet visa på att väsentliga steg tas för en hållbar verksamhet och ett hållbart samhälle. Den är också ett stöd för alla fakulteter och verksamheter som ska ta fram egna hållbarhetsplaner. Planen ska revideras 2022, 2024 och 2026, vilket öppnar upp för ytterligare ambitionshöjningar och fler aktiviteter kommande år.

Hur är hållbarhetsplanen framtagen?

Arbetet med hållbarhetsplanen har letts av miljöchef Claes Nilén med hjälp av biträdande projektledare Anna Ekberg, koordinator på Hållbarhetsforum. Tio arbetsgrupper med personer relevanta för respektive område har ansvarat för att ta fram mål med indikatorer för sitt område. Områdena är: utbildning, forskning, samverkan, HR, upphandling, divestering och investering (”impact”), tjänsteresor med flyg/klimatväxling, mobilitet/resor till och från arbetet, kemikaliesäkerhet samt studentsamverkan. Arbetsgrupperna har avgjort vilka frågor inom områdena som behöver prioriteras. Gemensamt har varit en ambition att målen ska peka på en förändring - en rörelse framåt mot ökad hållbarhet. Planen är beslutad av rektor den 12 november 2020.

Ladda ner hela Hållbarhetsplanen från Regelverket.

Kontaktperson

Claes Nilén, Miljöchef
+46 46 222 41 59
claes [dot] nilen [at] bygg [dot] lu [dot] se

Mer information

Läs mer om arbetet med miljö, klimat och hållbarhet.