Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hanteringen av informationssäkerhetsincidenter samordnas

Illustrativ illustration med händer som håller papper.

Lunds universitet ska bli bättre på att anmäla och åtgärda inträffade incidenter inom informationssäkerhet. Det är målet för ett nyligen beslutat delprojekt inom arbetet med att införa ett ledningssystem för informationssäkerhet.

Anders Sjöö leder delprojektet som pågår till och med mars 2023. Han ska etablera en systematisk hantering av incidenter inom informationssäkerhetsområdet. Det är en del i det större projektet att införa ett ledningssystem för informationssäkerhet vid Lunds universitet. Det bottnar dels i lagkrav som gäller alla statliga myndigheter, dels i interna krav och behov.

Enligt det nyligen fattade rektorsbeslutet ska delprojektet ha både ett säkerhetsmässigt och ett kommunikativt perspektiv: ”Det ska vara lätt att förstå vad som är en incident, hur man ska agera vid en incident samt vilka effekter en utebliven hantering kan innebära.”

En incident brukar beskrivas som en oväntad eller oönskad händelse som får negativa konsekvenser. Incidenthantering syftar till att upptäcka incidenter som påverkar informationssäkerheten.

Hanteringen av incidenter samordnas – Införande av ledningssystem för informationssäkerhet (lu.se)