Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hur står sig universitetet i världen?

Foto taget ovanifrån på Sandgatan.

Omvärldsbevakningen för 2021 är nu klar. Den är uppdelad i olika delar "Utblick" med särskilda utmaningar och möjligheter som riskutskottet och universitetsledningen bedömt att universitetet står inför." Fokusområden" med trender och skeenden som kan komma att påverka universitetet.


Syftet med omvärldsbevakning är att vara en inspirationskälla för styrelsens strategiska diskussioner och att stimulera till samtal kring universitetets olika uppdrag, verksamheter och roll i en större kontext.

Årets omvärldsbevakning tar upp hur coronapandemin har påverkat samhället i stort och hur pandemin ökat kraven på digitalisering och inneburit ett minskat internationellt utbyte. Andra viktiga händelser som är på gång är nya utbildnings- och forskningsprogram inom EU. En trend som man skönjer för framtiden är ökade spänningar globalt genom tydligare stormaktsrivalitet, teknologisk rivalitet, protektionism, ökad nationalism och polarisering.

Rapporten visar också hur Lunds universitet står sig i jämförelse med andra i olika frågor. När det gäller breddad rekrytering av studenter från studieovana hem, hamnar universitetet i botten jämfört med de stora lärosätena. Men när det gäller studentmobilitet, studenter som gör utbytesstudier utomlands har vi högst andel bland de stora lärosätena.

Ladda ner omvärldsbevakningen från Medarbetarwebben