Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Inbjudan att anmäla intresse för att bli profilområde och att delta i möte 3 december

Illustrativ illustration med universitetshuset.

Rektor har nu fattat beslut om att Lunds universitet ska inleda arbetet med profilering och riktlinjer för arbetet. Vicerektor Per Mickwitz har beslutat om processen för detta arbete i enlighet med de riktlinjer rektor beslutat om.

Processen finns beskriven i hanteringsordning för intresseanmälan om profilområden vid Lunds universitet. Det är öppet för alla att anmäla intresse och det görs i enlighet med bilaga 1 i hanteringsordningen. Sista dag för att anmäla intresse är den 15 mars 2022 klockan 14.00.

Nytt möte om profilområden den 3 december

Nästa möte kommer att handla om processen för att anmäla intresse att bli profilområde vid Lunds universitet. Vicerektor Per Mickwitz presenterar processen och det kommer att ges möjlighet att ställa frågor.

Mötet sker digitalt klockan 12.15-13.15.

Anmäl dig till mötet.

Profilområden är ett nytt förslag från regeringen på modell för resursfördelning av forskning. Lunds universitets process för att identifiera vilka profilområden universitetet ska ansöka om har börjat. Urvalet av profilområden kommer att påverka riktningen för universitetets framtida forskningssatsningar. Vicerektor Per Mickwitz ansvarar för processen att identifiera profilområdena.

Läs mer på bloggen Identifying Profile areas at Lund University