Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Informationsmöte 1 juni om ny utlysning av medel för Tematiska samverkansinitiativ

Illustrativ bild med färgade bollar som hänger i snören. Istockphoto.

Lunds universitet utlyser nya medel till tematiska samverkansinitiativ, TSI, för tidsperioden 2023-2025. Upp till fyra initiativ kommer få beviljade medel om 1 miljon kronor per år över tre år.

Ansökningar ska vara fakultetsövergripande och inkludera minst tre fakulteter samt minst en, gärna flera, externa samverkanspartner. Nytt för denna utlysning är att den även kommer att välkomna ansökningar som bygger samman forskning och samverkan med utbildning i mer kompletta miljöer.

När: 1 juni kl. 12-13
Var: Zoom, länk till anmälan
 
Under informationsmötet ges en kort presentation kring upplägg och det finns möjlighet att ställa frågor.
Medverkar gör vicerektor Kristina Eneroth samt vicedekan Charlotte Simonsson, Samhällsvetenskapliga fakulteten.
 
Utlysningstexten publiceras på webben 23 maj 

Deadline för ansökan: 23 september 2022.

Informationsmötet hålls på svenska.

At the end of the meeting there will be possibilities for a short Q&A in English.
 


Mer information om TSI - tematiska samverkansintiativ

Lunds universitet har länge arbetat med tvärvetenskaplig samverkan för framtidens utmaningar. Detta är också en viktig punkt i strategiska planen. För att underlätta för tvärvetenskapliga samarbeten inom och utanför universitetet med inriktning mot framtida utmaningar behöver nya initiativ sättas igång. Under åren 2017–2021 inrättades 20 samverkansinitiativ för att möjliggöra detta. Även om det inte finns någon uttalad koppling mellan tematiska samverkansinitiativ och det arbete som för närvarande genomförs avseende profilområden, så kan det noteras att de förslag som hittills bedömts ha möjligheter att utgöra profilområden har startat som tematiska samverkansinitiativ.  

Beslut om tilldelning fattas av rektor efter beredning i universitetets samverkansråd. Denna omgång utgör samverkansrådets femte utlysning för tematiska samverkansinitiativ. Tidigare samverkansinitiativ har primärt fokuserat på forskning och samverkan. Det finns med denna utlysning även en ambition att föra in utbildningsfrågor och därmed fånga in samverkan i relation till både forskning och utbildning. Miljöer som kombinerar forskning och samverkan med utbildning (allt från program till livslångt lärande) benämns kompletta miljöer.