Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Insatser för ökat internationellt genomslag

Kvinnliga studenter i samtal över en bok.

Universitetet har på många sätt ett imponerande globalt engagemang vilket vi under året kunnat konstatera i arbetet kring Globalt Dynamiskt Engagemang (GDE). Samtidigt har vi ett sviktande internationellt genomslag, särskilt när det mäts som antalet citeringar av publikationer i topprankade tidskrifter.

Denna utveckling, som vi delar med många andra lärosäten, är bekymmersam eftersom utvecklingen bland annat kan försvåra både rekrytering av studenter och medarbetare och på sikt även påverka framgång vad gäller externa forskningsanslag. Därför behöver vi vässa vårt internationella genomslag för att bibehålla och vidareutveckla framtida möjligheter.

För att uppnå detta har Rektors ledningsråd under vår/vintern utifrån plattformen för strategiarbete tagit fram ett antal handlingspunkter. Några av dessa punkter kommenteras kort nedan:

Stark forskning idag och för framtiden

I samband med uppgraderingen av LUCRIS nästa år kommer vi att arbeta för smartare användning av LUCRIS. Detta ska förhoppningsvis ge de enskilda forskarna ökade möjligheter till synlighet vilket gynnar både enskilda forskare, forskargrupper och universitetet i stort.

Ett annat projekt fokuserar på att öka internationella citeringar och internationellt rykte genom en analys av varför vår citeringsgrad sjunker med förslag på åtgärder. Parallellt med det genomförs projekt för bättre förståelse av rankningslogiken. Andra insatser är att se till att gästprofessorers dubbla affiliering synliggörs i publikationer och ökade publiceringar i The Conversation.

Utbildning i förändring

Inom utbildningsområdet har ett nytt projekt startats upp om hur vi ska presentera vårt nationella och internationella utbildningsutbud på ett mer enhetligt, begripligt och korrekt sätt på webben. Vidare är vi i startgroparna för en översyn av utbildningsutbudet, vilket även inkluderar det livslånga lärandet, programutformning och införliva mer av kulturfrågor/kulturverksamhet som del av utbildningarna.

Kreativ lärande- och arbetsmiljö

Ett nytt koncept för ledarskapsutveckling är under utveckling och även här kommer behovet av internationell utblick och förståelse in. I nära anslutning till kreativ lärandemiljö återfinns frågorna kring innovation samt att agera mer innovativt i vardagen. Vi kan alla – utifrån det regelverk som vår myndighetsform anger – tänka och agera mer innovativt! På den mer renodlade innovationssidan så har universitetet mycket goda förutsättningar att steppa upp ytterligare.

Senast förra veckan så publicerade IVA sin 100-lista, där hela tretton av våra forsknings/innovationsprojekt (som även är innovativa!) kvalade in. Innovationsarbetet utgör även grunden till hur universitetet tillsammans med andra aktörer håller på att formera oss i innovationsdistrikt. Detta kopplar nära an till campusutvecklingsfrågorna i både Lund, Helsingborg och Malmö, samt till frågorna kring hur kulturella och kreativa näringar utgör en genuin dimension i universitetets innovationsarbete.

Lunds universitet har en unik potential att via mer samlade ansatser stärka det internationella genomslaget – fortsättning följer!

/Kristina Eneroth, vicerektor.

Läs mer:

Tretton lundaprojekt på prestigefylld topplista | Lunds universitet

Kristina Eneroth. Fotograf: Charlotte Carlberg-Bärg.

Vicerektor Kristina Eneroth

E-post:
Kristina [dot] Eneroth [at] rektor [dot] lu [dot] se
Telefon: 046- 222 44 49

Vicerektorernas sekreterare Gerd Hawaleska

E-post:
gerd [dot] hawaleska [at] rektor [dot] lu [dot] se (gerd[dot]hawaleska[at]rektor[dot]lu[dot]se)
Telefon: 046-222 38 95