Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Internationella samarbeten – stöd och verktyg för dynamiskt, ansvarsfullt och hållbart engagemang

Ett foto av kontinenterna. Photo by George Bakos on Unsplash

Som ett led i arbetet med plattform för strategiarbete 2023–24 har stöd och verktyg tagits fram för internationella samarbeten.

Nu finns färdplaner som ger en bild av universitetets engagemang i olika geografiska områden. Färdplanerna innehåller prioriteringar för det universitetsövergripande internationella arbetet avseende forskning, utbildning, samverkan och innovation.

För att hantera risker i internationella samarbeten har bland annat en checklista har tagits fram. Ett globalt ansvarsfullt engagemang innebär att universitetet genom internationella samarbeten främjar akademisk frihet och global utveckling, och respekterar mänskliga rättigheter.

Ett globalt hållbart engagemang vid LU innebär att utforma, implementera och utvärdera inkluderande, rättvisa och miljövänliga internationaliseringsstrategier och verktyg för att möta universitets vision, mål och strategier. Nya digitala former av utbildning möjliggör interkulturella utbyten på hemmaplan.