Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Komplettering av kontaktuppgifter

Lunds universitet behöver korrekta kontaktuppgifter till alla anställda, studenter och övriga verksamma för att kunna nå ut med information i akuta situationer.

Under vintern och tidig vår har en arbetsgrupp tagit fram en rutin för att universitetet ska ha korrekta kontaktuppgifter till samtliga anställda, studenter och övriga verksamma. Det finns två syften med dessa kontaktuppgifter. Det första är snabbt kunna nå ut med information i akuta situationer. En sådan situation inträffade den 12 oktober 2015, då Lunds universitet stängdes på grund av hot. Det andra syftet är ur ett IT-säkerhetsperspektiv där det är kritiskt att informationen går till rätt individ, exempelvis för återställande av lösenord.

Observera att det är helt frivilligt att mata in sina privata kontaktuppgifter men vi skulle uppskatta om du valde att mata in ditt privata mobiltelefonnummer, privata epost-adress samt telefonnummer till utdelad tjänstemobiltelefon – Följ instruktionerna nedan.
 
1. Gå till Kontohanteringsportalen Passport – https://passport.lu.se

2. Logga in som “Användare"

3. Följ länk till att "Verifiering av kontaktuppgifter”

4. Läs igenom texten och följ instruktionerna på den webbsidan

 

För att säkerställa att informationen är korrekt kommer Lunds universitet en gång om året att be dig som verksam att bekräfta att informationen är fortsatt korrekt.

Inmatningen och lagringen av kontaktuppgifterna för dessa två syften kräver samtycke enligt Personuppgiftslagen. De inmatade uppgifterna kommer att lagras på ett säkert sätt och inte spridas eller publiceras av Lunds universitet. Uppgifterna är endast synliga för dig som verksam samt för de systemadministratörer som arbetar med berörda IT-tjänster. 

Lucat är universitetets identitets- och behörighetssystem. Här lagras information om personer knutna till universitetet samt information om hur universitetets organisation är uppbyggd.

För mer information om Lucat:

systemförvaltare Pernilla Hylén
sektion Personal
+46 46 222 75 88
pernilla [dot] hylen [at] pers [dot] lu [dot] se

För support med inmatningen kontakta din lokala katalogadministratör eller LU Servicedesk.

LU Servicedesk
+ 46 46 222 90 00
servicedesk [at] lu [dot] se