Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet utlyser ett nyinrättat jubileumspris om 50 000 kronor

År 2021 avser priset en forskare inom humaniora och teologi. Samfundet vill gärna premiera och stimulera framför allt yngre vetenskapsidkare, särskilt på docentnivå. Pristagaren skall i bästa mening motsvara kravet om en ”helgjuten och allsidig akademiker”.

Priset inrättades 2018 i samband med att Samfundet firade sitt 100-årsjubileum och skall enligt instiftaren delas ut vartannat år till en framstående (lunda-) forskare inom humaniora och teologi och vartannat år till en forskare inom samhällsvetenskap och juridik.

Vederbörande skall förutom starka vetenskapliga meriter visa prov på intellektuell bredd, nyfikenhet och integritet. Att ha tagit ansvar för undervisning och handledning väger tungt, liksom viljan att delta i det offentliga samtalet och att överskrida disciplinära gränser.

Samtliga forskare och lärare vid Lunds universitet är välkomna att delta i nomineringsprocessen. Förslaget formuleras koncist och får endast omfatta två A4-sidor. Inga bilagor mottages men i förslaget får gärna hänvisning till webbplats/publikationsförteckning finnas.

Nomineringen ska vara Samfundets sekreterare tillhanda senast den 15 maj 2021: johan [dot] stenstrom [at] litt [dot] lu [dot] se

Prisutdelningen sker i samband med Samfundets årsmöte i slutet av november.