Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ledningsgruppen skriver om sitt studiebesök vid Utrechts universitet

Foto på universitetsledningen samlad framför universitetshuset. Foto: Kenneth Ruona.

Ledningsgruppen var på besök vid Universiteit Utrecht i slutet av april. Efter en några lärorika dagar har de inspirerats av Utrecht och tar med sig nya idéer och tankar om open science, helhetstänk, samverkan och pedagogisk meritering.

Erik Renström. Foto: Kennet Ruona.

Erik Renström, rektor

– Öppenhet är det ord som ringer i huvudet när jag tänker på Universiteit Utrecht. Öppna armar för att välkomna Lunds universitet. Öppenhet i att visa upp allt vi önskade se, i att visa fram både det som fungerat väl och det som kräver mer eftertanke. Öppen vetenskap till gagn för skolor, näringsliv och alla medborgare. Allt med syftet att värna det fria demokratiska, och öppna, samhället.


Foto på Ann-Kristin Wallengren. Foto: Kennet Ruona.

Ann-Kristin Wallengren, vicerektor

– Vårt besök på universitetet i Utrecht väckte många idéer hos mig om pedagogisk meritering, öppen vetenskap och koordination av europeiska samarbeten.

– En organisation som fångar in ett antal arbetsområden som samtidigt överlappar och befruktar varandra är Centre for Science and Culture. Denna enhet inbegriper utåtriktad verksamhet mot samhället, Utrechts universitetsmuseum som är ett vetenskapsmuseum, och slutligen ett kulturellt centrum som till exempel anordnar kurser inom konst och kultur, konserter, workshops för att bredda och fördjupa studenters och alla anställdas studier och arbete. Inom centret förenas därmed, bland mycket annat, breddad rekrytering, konst och kultur inom undervisning och forskning och öppenheten mot samhället som Utrechts universitet så varmt förfäktar.

Centre for Science and Culture | Utrecht University (uu.nl)


Foto på Lena Eskilsson. Fotograf: Kennet Ruona.

Lena Eskilsson, prorektor

– Det var ett väldigt positivt besök och även för mig är det ordet öppenhet/open som jag främst tänker på när det gäller verksamheten vid Utrecht universitet!

– Jag blev också imponerad över det universitetsövergripande helhetstänk som präglade mycket av verksamheten. Exempel på det är hur universitetet organisatoriskt arbetar med högskolepedagogiska frågor och hur arbetet med deras Europauniversitetsallians (CHARM-EU) på olika sätt sammanflätats med övrig verksamhet.

– Här finns det mycket att inspireras av när det gäller Lunds universitets framtida arbete med vår universitetsallians EUGLOH!


Foto på Per Mickwitz. Fotograf: Kennet Ruona.

Per Mickwitz, Vicerektor

– Utrechts universitet arbetar mycket med samma frågor som vi när det gäller forskningen: öppen vetenskap och profilering. I båda dessa frågor har de kommit lite längre än Lunds universitet. Utrecht universiteit har definierat fyra horisontella strategiska teman: Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences and Pathways to Sustainability.

– När det gäller öppen vetenskap var två aspekter speciellt intressanta, dels att man såg samverkan som en viktig del av öppen vetenskap, dels att öppen vetenskap är en del av deras nya system för bedömning av meriter som de använder.


Susanne Kristensson, vicerektor

Susanne Kristensson. Foto: Kennet Ruona.

– Vi hade intressanta dagar i Utrecht och blev mycket väl mottagna och omhändertagna med gediget schema. Det som jag framför allt tar med mig är hur öppenhet genomsyrar all deras verksamhet. Alla områden som exempelvis utbildning, forskning, bibliotek, museer, botaniska trädgården präglas av att de ska vara öppna inom verksamheten och för övriga samhället utanför. Det kunde man bland annat se i deras arbete med breddad rekrytering och hur de arbetar med att nå ut med forskningen i samhället.


Porträttfoto av Viktor Öwall. Foto: Håkan Röjder.

Viktor Öwall, vicerektor

Jag var mycket imponerad av den utveckling Utrechts universitet har gjort av sin botaniska trädgård som en levande forskningsinfrastruktur. Ett pågående projekt är att anlägga en ny del där man visar upp en stor mängd olika biotoper.

I Utrecht är det tydligt att den botaniska trädgården är en del av universitetet. I Lund tror jag inte det är lika självklart för studenter och boende att den gröna oasen Botan sköts av Lunds universitet. Utrechts botaniska trädgård är dock inhägnad och de tar inträde från allmänheten och det är inget jag förespråkar. Men jag tror det finns en hel del idéer vi kan ta till oss.


Jimmie Kristensson. Foto: Kennet Ruona.

Jimmie Kristensson, vicerektor

– Det var verkligen ett givande besök. Det märks att Utrecht jobbat med kommunikationsfrågorna - de lyckades visa upp en enhetlig bild av universitetet och tydliga budskap om vart de är på väg. Mycket inspirerande.