Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Löneförhandlingar är återupptagna

Två personer i möte. Foto: Mostphotos.

Den 1 september återupptog arbetsgivaren (Lunds universitet) och de lokala fackliga organisationerna förhandlingarna avseende genomförande av lönerevision.

Förhandlingarna ska bland annat leda fram till tidpunkten för löneöversyn, samt hur översynen ska genomföras med hänsyn till de avtal som är tecknade på central nivå mellan Arbetsgivarverket och respektive facklig organisation. De lokala parterna vid Lunds universitet har hittills inte kunnat enas kring en sådan förhandlingslösning men för att kunna nå en snar lösning kommer parterna nu att börja träffas oftare och förhandla.

Sammanfattningsvis så finns det idag därmed inte några överenskommelser mellan de lokala parterna vid universitetet om när lönerevision kommer att ske eller när nya löner kommer att betalas ut till universitetets anställda.

Läs mer om lönerevision på Medarbetarwebben