LU Futura Framtidens arbetsliv

Illustration framtidens arbetsliv
Illustration:Catrin Jakobsson

LU Futura – Lunds universitets tvärvetenskapliga tankesmedja för framtidsfrågor – presenterar i höst en ny serie med öppna föreläsningar på temat Framtidens arbetsliv

Tre samhällsomdanande trender av betydelse för arbetsmarknad och arbetsliv är uppenbara: digitalisering, en åldrande befolkning och ökad globalisering. I viss mån är dessa fenomen relaterade. Det är dock oklart vilka konsekvenser dessa har för framtidens arbetsliv.

Vilka arbeten försvinner och vilka tillkommer i och med digitaliseringen?

Vilka blir vinnare/förlorare och vem är bäst rustad för förändringarna? Med en åldrande befolkning både kan och måste vi jobba längre upp i åldrarna för att klara välfärden, men då måste vi också bli bättre på att se till äldre arbetstagares kompetenser och behov, exempelvis i termer av arbetsmiljö.

I vilken mån måste även lagar och social infrastruktur ses över? Ökad globalisering och migration har förändrat språksituationen i världen och i Sverige - mellan 150 och 200 språk talas idag i landet samtidigt som engelska ensamt kommit att bli det dominerade globala språket. Vad får denna parallella en- och mångspråkighet – på lång och kort sikt – för konsekvenser för arbetslivet?
Dessa och andra frågeställningar tar sig LU Futura an under tre öppna seminarier i höst.

Varmt välkommen att anmäla dig själv och dina studenter!

Läs mer om föreläsningarna på LU Futuras sida