Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Möte om profilområden vid universitetet 12 november

Detaljbild av universitetshuset från utsidan.

Rektor Erik Renström och vicerektor för forskning, campusutveckling och hållbarhet Per Mickwitz bjuder in till ett öppet informationsmöte om profilområden vid Lunds universitet och processen framåt för att möta regeringens skrivning om en ny modell för kvalitetsbaserad resursfördelning och profilering.

Nu sätter Lunds universitet igång med att identifiera profilområden. Målsättningen är att hitta fem riktigt starka områden där forskning, utbildning och samverkan ingår. Universitetsledningen ser stora möjligheter att få del av regeringens planerade satsning på profilområden på sammanlagt 500 miljoner kronor. Dels har universitetet erfarenhet av att skapa starka forskningsmiljöer sedan tidigare, dels kan vi använda lärdomarna i forskningsutvärderingen RQ20. Universitetets potential, bredd och samarbeten blir genomlysta i den plan som vi lägger framåt och vi ser också stora möjligheter för profilområden att knyta externa bidrag till sig. Deadline för intresseanmälan är den 15 mars 2022. Vi ser fram emot kommande process inför ansökan!  

Välkommen att delta i ett första informationsmöte den 12 november klockan 12.00-13.00, online via zoom (möteslänk erhålls vid anmälan).

Anmälan till mötet

Presentationerna görs på engelska men det kommer vara möjligt att ställa frågor på svenska.

Mötet filmas och publiceras på bloggen Identifying Profile areas at Lund University

Bakgrunden till mötet är regeringens skrivning om en ny modell för kvalitetsbaserad resursfördelning och profilering i Forskningspropositionen (2020/21:60). Regeringens mål med den nya modellen är att främja hög kvalitet i forskning. Regeringen vill också främja strategisk profilering och prioritering av forskning där förutsättningarna för forskning av högsta internationella kvalitet är bäst. Enligt regeringen ska profilområdena vara strategiska forskningssatsningar av hög kvalitet som lärosätena själva definierar.

Vetenskapsrådet och övriga forskningsråd presenterade den 1 juni 2021 ett förslag på hur den nya modellen för kvalitetsbaserad resursfördelning kan organiseras och genomföras. Ett profilområde ska omfatta forskning, samverkan med omgivande samhälle och utbildning i en samlad kunskapsmiljö av hög kvalitet.

Profilområden kan ha olika mognadsgrad – från etablerade till under uppbyggnad med potential att uppnå mycket hög kvalitet, men gemensamt är att utvecklingsperspektivet ska vara tydligt.

Förslaget är att ansökningarna bedöms på basen av tre kvalitetsaspekter: strategisk profil och förutsättningar för kvalitetsutveckling; vetenskaplig kvalitet; och kvalitet i samverkan.

Det finns även en blogg om profilområdena som kontinuerligt kommer att uppdateras med ny information samt frågor och svar som kommer in efterhand. Du kan även välja att prenumerera så att du automatiskt får ta del av nya inlägg.

Lunds universitet har länge arbetat med profilering, förnyelse och kvalitetsutveckling. Vi har just genomfört RQ20 och Lunds universitet antog 2020 en ”Strategi för Lunds universitets strategiska forskningsområden 2020-2030”. Vi har därför goda förutsättningar att arbeta med dessa frågor.

Vid mötet presenterar rektor Erik Renström och vicerektor Per Mickwitz det vi vet om de nationella planerna för profilering och hur Lunds universitet planerar att gå vidare med frågan. Efter presentationerna kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor och att komma med synpunkter.