Notera redan nu Framtidsveckan 12 – 18 oktober 2020

Bild som iillustrerar kompas och tid

Vilka små och stora krafter är satta i rörelse – i samhället och i naturen – och hur kan dessa påverka vår framtid? Och vilka motkrafter finns?

I oktober genomfördes Framtidsveckan vid Lunds universitet för första gången. Den blev väldigt uppskattad och lockade över 2 500 besökare. Nu är datum och tema för nästa år Framtidsvecka fastställda. Boka redan nu in vecka 42, dvs 12-18 oktober 2020, och delta under temat: Krafter i rörelse.

Arrangemang kan handla om naturens krafter eller om klimatets ”tipping points”, krafter som kämpar för att rädda planeten, för demokrati och ett bättre liv eller om starka krafter som vill något helt annat.  De kan handla om mediala och politiska krafter som kämpar om makten över världsbilder, om vad som är sant och inte sant. Demografiska krafter kommer ofrånkomligen att påverka framtiden, liksom ekonomisk och teknisk utveckling. Man kan t ex ställa frågor om vilka krafter som kommer att påverka vår framtida hälsa och välbefinnande och varifrån människor kommer att hämta inre kraft. Vilken framtida roll kommer religioner att få? Vilken kraft har konsten i en ständigt föränderlig värld?

Om Framtidsveckan

Syftet med Framtidsveckan är att den ska vara en orienteringspunkt för såväl beslutsfattare som opinionsledare och intresserad allmänhet. Den ska presentera aktuell forskning och utgöra ett forum för angelägna och avgörande frågor. Veckan är ett gyllene tillfälle för alla att synliggöra sina olika områden - under ett gemensamt tema.

I januari kommer projektgruppen för Framtidsveckan att cirkulera en inbjudan till ett uppstartsmöte. Mer information kommer att publiceras här på Medarbetarwebben samt på webben: www.lu.se/framtidsveckan