Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nu är årets lönerevision igång

En bild av två händer som skakar hand. Mostphotos.

De som omfattas av årets lönerevision är de medarbetare som innehar en anställning vid universitetet den 30 september 2022, även de som är sjukskrivna eller föräldralediga.

För anställda som är helt tjänstlediga under en längre period fastställs lönen innan återgång i arbete enligt ett lokalt avtal om lön vid andra tillfällen än lönerevision (Dnr PE 252/2009).

Doktoranders löneökning hanteras enligt principerna i ett lokalt avtal om lönesättning av doktorander (Dnr F85 4974/2006).

Bedömningsperiod

Den period som cheferna ska bedöma sina medarbetares prestationer för är 1 oktober 2021 – 30 september 2022.

Lön för nyanställda:

  • Nyanställda som startar sin anställning den 1 oktober 2022 eller senare kommer att lönesättas i 2022 års löneläge.
  • Utvecklingssamtal/uppföljningssamtal senast under oktober månad
  • Senast under oktober månad ska anställda ha ett kombinerat utvecklingssamtal/uppföljningssamtal med sin närmaste chef. För anställda som är medlemmar i OFR och Seko kallas det uppföljande samtalet ofta för lönesamtal.
  • I samtalet ska fokus ligga på arbetets innehåll, måluppfyllnad utifrån utvecklingssamtalet och hur väl arbetet utförs. Båda parters uppfattning ska ventileras.

Läs mer