Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nu vässar vi vår internationella närvaro med Globalt Dynamiskt Engagemang

University of California Santa Cruz, USA.
University of California Santa Cruz, USA

I en värld som präglas av geopolitiska förändringar och klimatpåverkan på ett sätt som ger helt andra förutsättningar än tidigare, så behöver vi ändra vårt arbete med internationella frågor. Det är utgångspunkten för det nya arbetssättet med Globalt Dynamiskt Engagemang (GDE). GDE syftar till att stärka och utveckla universitetets internationella genomslag inom forskning, utbildning, samverkan och innovation.

Målet är att universitetet ska kunna agera snabbare och mer proaktivt i vårt internationella arbete, samtidigt som det ska finnas en större långsiktighet i vad vi vill uppnå. Grundpelare i arbetet är ansvarstagande utifrån demokrati och akademisk frihet.

Lunds universitet har ett aktivt, omfattande och stundtals komplext engagemang i många olika geografiska områden runt om i världen. Vi lever i en snabbt föränderlig värld och det är det svårt att navigera. Med en utbyggd GDE-process kommer vi vara bättre rustade för att kunna agera även utifrån geopolitiska förändringar. GDE utgör även en del av det mer konkreta arbetet med plattformen för strategiarbete.

Via GDE får verksamheten ett stöd att luta sig mot i det för LU gemensamma internationella arbetet. Parallellt, och precis på samma sätt som redan gäller, har respektive fakultet ansvar för sitt eget arbete med internationella frågor.

På sikt kommer GDE att påverka LU även på hemmaplan, både när det gäller hållbarhet och ansvarstagande.

Frågorna kring globalt ansvarsfullt engagemang (på engelska global responsible engagement, GRE) blir allt mer angelägna för universitetet som helhet att förhålla sig till. Även i dessa frågor har vi god nytta av de stora internationella nätverk LERU, U21 och EUGLOH som universitetet är aktiva inom.

Sammanfattningsvis får universitetet med GDE ett mer proaktivt, men samtidigt mer eftertänksamt, arbetssätt med internationella frågor.

/ Kristina Eneroth

Läs mer:


Denna text är en del av LU-nytt 4 -2023.

Kristina Eneroth. Fotograf: Charlotte Carlberg-Bärg.

Vicerektor Kristina Eneroth

E-post:
Kristina [dot] Eneroth [at] rektor [dot] lu [dot] se
Telefon: 046- 222 44 49

Vicerektorernas sekreterare Gerd Hawaleska

E-post:
gerd [dot] hawaleska [at] rektor [dot] lu [dot] se (gerd[dot]hawaleska[at]rektor[dot]lu[dot]se)
Telefon: 046-222 38 95