Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ny arbetsmiljösamordnare för studenters arbetsmiljö

Studenter i ett klassrum som diskuterar framför en datorskärm.

Sedan augusti finns en ny roll på universitetet; arbetsmiljö-samordnare med inriktning på studenters arbetsmiljö. Den nya arbetsmiljösamordnaren är placerad på Studenthälsan vid sektionen Student och utbildning och ska bidra till att förebygga ohälsa, och säkerställa en god och säker arbetsmiljö för studenterna vid Lunds universitet.

Den nya tjänsten är en del i en långsiktig satsning på att stärka arbetsmiljöarbetet för studenter och utveckla det förebyggande arbetet med deras hälsa och minimera risken för sjukdom eller skada i samband med studier.

Arbetsmiljösamordnaren ska verka som en expertresurs inom området arbetsmiljö för studenter och arbetet ska bidra till att förebygga ohälsa, främja samt att säkerställa en god och säker arbetsmiljö för studenterna vid Lunds universitet.

Foto på Marie Gruvhammar.

Den som har fått tjänsten som arbetsmiljösamordnare är Marie Gruvhammar. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med arbetsmiljöfrågor på olika sätt och på olika nivåer, i såväl statlig som kommunal verksamhet. Närmast kommer hon från Arbetsmiljöverket där hon har arbetat som arbetsmiljöinspektör främst inom området organisatorisk och social arbetsmiljö.

Marie Gruvhammar kommer samarbeta med medarbetare på fakulteterna såväl som med studentkårer och studerandeskyddsombud. Hon kommer även samverka med andra lärosäten för att till exempel ta del av goda exempel. Marie kommer även ingå i SAM-teamet (systematiskt arbetsmiljöarbete) som är ett universitetsgemensamt stöd i arbetsmiljöfrågor.

Förhoppningen är att arbetsmiljöarbetet för studenter kommer lyftas ännu mer på agendan och att arbetet bland annat ska förtydliga vem som ansvarar för vad inom området. Arbetet ska också i förlängningen säkerställa att det finns rätt förutsättningar hos de som arbetar med studenternas arbetsmiljö och att de ska kunna utföra sitt uppdrag i enlighet med den lagstiftning som finns.

Målsättningen med arbetsmiljöarbetet är att ingen student ska bli sjuk eller skadad av sina studier vid Lunds universitet.

Läs mer: