Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ny campusplan ska beslutas i höst

Bild från campus utemiljö.

Snart ska förslaget till en förnyad campusplan gå ut på remiss. Den är en uppdatering av den nuvarande campusplanen som snart går ut.

Under två års tid har campusutvecklingskontoret i samarbete med konsulter och på uppdrag av campusutvecklingsrådet arbetat med att ta fram campusplanen. Campusplanen omfattar mycket yta, Lunds universitet förfogar över ca 540 000 kvadratmeter lokalyta.

Det har hållits flera workshoppar där representanter från verksamheten diskuterat utifrån fokusområdena: framtidens lärmiljöer, campus som resurs, hållbara arbetsplatser och samverkan.

De tematiska workshopparna har kompletterats med geografiska dialogmöten med universitets olika campus utifrån deras behov och särskilda prägel. Vid dessa möten har samverkan med de berörda kommunerna (och fastighetsägare) varit viktiga i diskussionerna om hur man kan skapa en attraktiv studentstad.

Nu börjar campusplanen ta form och till hösten ska den ut på remiss då representanter från alla fakulteter ska få tycka till. I december 2024 ska den nya campusplanen upp till beslut av Universitetsstyrelsen. Campusplanen har en planeringshorisont som är satt till 2050, men den kan behöva uppdateras fram tills dess. Vi vet redan nu att vårt campus kommer att påverkas av förändringar i vår närhet som flytten av universitetssjukhuset, planerad 2045, till Smörlyckan.

Strategiförskjutning

Syftet med campusplanen är att den ska utformas så att den kan vara ett stöd och hålla riktningen i en föränderlig värld. Den ska bidra till ett resurseffektivt utnyttjande av universitetets lokaler, utemiljöer och samtidigt möjliggöra en framtida expansion för universitetet decennier framöver.

Sen senaste campusplanen som avser åren 2012–2026, har det skett en del och strategierna har förskjutits något. Idag ser vi till exempel att studenterna tillbringar mycket mer tid på campus än förr och har större behov av läsplatser, matmöjligheter etc. Stadsmiljö och campusmiljö har fått större betydelse för studenterna vid val av lärosäte. Samtidigt har medarbetarnas närvaro på campus minskat efter pandemin och fler väljer att arbeta hemifrån viss del av sin arbetstid. 

I den nya campusplanen arbetar man i nuläget med ett förslag på fem uppdaterade strategier:

  • Campus hela dagen 
  • Universitetet som stadsmiljö- fler delade miljöer & funktioner med staden
  • Täthet och närhet i aktiva noder– håller samman campus
  • Synliggör universitetets karaktärer– historiska årsringar, arkitektoniska kvaliteter & hela miljöer
  • Utemiljö och grönska som prioriterad resurs

Alla strategierna ska ha hållbarhetstänk som en genomgående tråd. I de föreslagna strategierna lyfts att universitetet ska samarbeta med kommunen för att skapa en attraktiv stadsmiljö med delade miljöer. Kommunen ansvarar för de miljöer som universitetets studenter och medarbetare är beroende av, till exempel boende, service, kollektivtrafik, kultur, med mera. I gengäld så bidrar universitetets karaktär starkt till stadsbilden och även våra kulturverksamheter, Botan, museerna och Gerdahallen tillför staden aktiviteter och miljöer. I campusplanen ingår att försöka behålla universitetets historiska årsringar och att hitta nya användningsområden för våra gamla fina anrika byggnader. 

I campusplanen lyfts också ett tänk om noder i stadsmiljön, som ska sammanknyta universitetet för att synliggöra campus och använda utemiljöer på ett tilltalande sätt för studenterna.

Campusplanen har ett långt perspektiv på 25 år och ska ge utrymme för framtida behov av expansion. Samtidigt måste man ta hänsyn till att hyrorna är en utmanande kostnad för många verksamheter och många fakulteter överväger att avveckla lokaler.

Läs mer