Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ny föreståndare sökes till Pufendorfinstitutet

Pufendorfinstitutet exteriört.

Pufendorfinstitutet söker en ny föreståndare från och med 1 januari 2022. Föreståndaren ska vara vetenskapligt eller konstnärligt kompetent lärare och anställd vid Lunds universitet. Uppdraget, som omfattar 50 % arbetstid, är treårigt med möjlighet till förlängning. Tillträdesdag 1 januari 2022.

Pufendorfinstitutet har idag, utöver föreståndaren, fyra anställda, som föreståndaren arbetsleder och har arbetsmiljöansvar för. Föreståndaren rapporterar till institutets styrelse samt vicerektor med särskilt ansvar för USV.

Föreståndarskapet bedrivs som ett uppdrag, beslutat av rektor efter samråd med styrelsen för Pufendorfinstitutet. Huvuduppgiften är att leda och inspirera forskarna inom Pufendorfinstitutet i enlighet med institutets föreskrifter. Föreståndaren ska arbeta för att de Teman som styrelsen beslutar om utvecklas så väl som möjligt och uppfyller uppsatta mål. Föreståndaren ansvarar för att utvalda Teman slutredovisas till institutets styrelse.

Föreståndaren är huvudföredragande i institutets styrelse. Det är föreståndarens uppgift att hålla styrelsen kontinuerligt informerad om verksamheten och se till att alla ärenden som faller under styrelsens beslutsansvar hanteras av styrelsen.

Kravprofil

En föreståndare för institutet ska bland annat:

  • Ha en anställning vid Lunds universitet
  • Vara vetenskapligt eller konstnärligt kompetent lärare
  • Vara en erfaren forskare och forskningsledare

Föreståndaren ska ha erfarenhet:

  • Av att arbetsleda personal
  • Av omfattande budgetansvar
  • Av att ha byggt upp eller utvecklat verksamhet

Intresseanmälan ska inkomma till sara [dot] virkelyst [at] rektor [dot] lu [dot] se, senast den 20 augusti 2021 och innehålla CV och ett personligt brev. 

Frågor kan ställas till:  Bo Ahrén, ordförande i Pufendorfinstitutets styrelse Mobil: +46 70 552 07 58 E-post: bo [dot] ahren [at] med [dot] lu [dot] se 

Ann-Katrin Bäcklund, föreståndare, Pufendorfinstitutet Telefon: +46 46 222 71 04 E-post: ann-katrin [dot] backlund [at] pi [dot] lu [dot] se


Fakta om Pufendorf

Pufendorfinstitutet är Lunds universitets ”Institute for Advanced Studies”, inrättat 2008. Institutet är inrymt i Classicum på Sölvegatan och organisatoriskt placerat inom Universitets särskilda verksamheter (USV).

Pufendorfinstitutet utgör en öppen, kreativ, flervetenskaplig miljö där forskare vid Lunds universitet ges möjlighet att utveckla vetenskapliga problemområden, som för sin lösning kräver kunskap från flera discipliner i samverkan. Avsikten är att katalysera dynamiska forskningssamarbeten som inte bara vitaliserar universitetet utan även resulterar i att universitetets forskare med framgång kan konkurrera om forskningsmedel.

Pufendorfinstitutets viktigaste arbetsform är arbete inom Teman som beslutas av styrelsen, efter en ansökningsprocess inom universitetet och prövning av internationella sakkunniga. Dessa Teman med forskare som avlönas för sitt arbete en dag i veckan vid institutet är tvärdisciplinära. Institutet antar även grupper med icke avlönade forskare som samlas i ”advanced study groups”. De grupper som arbetar vid institutet bjuder in tillfälliga externa föreläsare men även gästforskare som arbetar här under längre perioder. Kontakter med Temagrupperna och deras gästande forskare är en betydelsefull del av verksamheten, liksom kontakt med sakkunniga för granskning av Temaansökningar. Det är därför av vikt att föreståndaren har tvärvetenskaplig erfarenhet. Tankar finns om att eventuellt bredda Pufendorfinstitutets verksamhet. Föreståndaren ska delta i ett sådant utvecklingsarbete.