Ny handlingsplan för internationalisering

En ny handlingsplan för internationalisering är framtagen som gäller åren 2019-2021. Handlingsplanen är indelad i fyra övergripande mål med mer specifika mål och åtgärder.

Studenter ska utveckla sin internationella erfarenhet och interkulturella kompetens. Med målet att antalet studenter som läser del av sin utbildning utomlands ska öka till minst 25 procent. Det innebär också ett förbättrat stöd till inresande internationella studenter, till exempel erbjuda bostad till internationella studenter och utveckla språkstöd.

Forskningens kvalitet och nyttiggörande ska stärkas genom fördjupat internationellt samarbete. Åtgärder för att nå dit är bland annat ökat deltagande i Eus ramprogram,

fördjupat partnerskap för forskning, utbildning och samverkan. 

Internationell samverkan ska fördjupas för att bidra till arbetet med de globala utmaningarna och Agenda 2030. Detta ska man göra genom att stärka universitets roll som aktör för samhällsutmaningar och öka samverkan med nyckelaktörer på nationell nivå.

Anställda ska ha god internationell erfarenhet och interkulturell kompetens. Ett mål som ska uppnås genom ökad internationell mobilitet hos anställda. Stärka kvalitén i internationalisering på hemmaplan samt i kontakterna med internationell personal och studenter

Läs hela Lunds universitets handlingsplan för internationalisering för 2019-2021