Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ny kompetensfond stödjer samverkan och innovation

En flygbild över Trelleborgs stad vid hamnen.

Forskare kan nu söka medel för att förverkliga idéer om ett innovativt Trelleborg. Lunds universitet och Trelleborgs kommun startar upp en kompetensfond för att bjuda in till forskning, innovation och samverkan med Trelleborg som testbädd.

Lunds universitet ser stora möjligheter med samarbetet som ett positivt exempel på hur kommun och universitet kan arbeta tillsammans med innovation och samverkan.

– Det är ett oerhört spännande initiativ som kommer att medföra mer samverkan mellan staden, näringslivet och universitetet samtidigt som det kan bidra till att lösa flera av de samhällsutmaningar som vi står inför, säger Kristina Eneroth, vicerektor för samverkan och internationella frågor vid Lunds universitet.

Kompetensfonden ska långsiktigt stärka kompetensförsörjning, livslångt lärande och innovationskraft för den geografiska platsen Trelleborgs kommun.

– Vi vill stimulera samverkan mellan högre utbildning och forskning å ena sidan och lokalt näringsliv å den andra, säger Gisela Öst, kommundirektör i Trelleborg.

Kompetensfonden öppnar ansökningsperioden i mitten av mars. Beslut om kompetensfonden togs i kommunfullmäktige i Trelleborg vid januarimötet i år och ett gemensamt samverkansavtal mellan Lunds universitet och Trelleborgs kommun undertecknades i början av mars.

I den nystartade kompetensfonden finns en miljon kronor som är tänkt att stödja uppstarten av en handfull projekt eller forskningsinitiativ. I den första ansökningsomgången vill parterna speciellt tillvarata och optimera de utvecklingsområden och plattformar som redan är prioriterade i kommunen. Det handlar främst om energisystem kopplade till vätgas.

Lunds universitet matchar inkomna idéer med lämpliga forskare eller forskargrupper som formulerar ansökan och håller i projektet.

Beslut om vilka projekt som prioriteras tas innan sommaren och medel betalas ut till hösten. De projekt som får finansiering kan också få fri tillgång till en öppen kontorsyta i kommunens lokaler.

Om satsningen faller väl ut kan projektet förlängas eller bli permanent.

Kompetensfonden Trelleborg - projektansökan | Medarbetarwebben (lu.se)