Ny psykolog med kompetens inom arbets- och organisationspsykologi

Nu har universitetet en ny psykolog med kompetens inom arbets- och organisationspsykologi som är placerad på Företagshälsovården, Linda Kuhn. Hon har tidigare arbetat på Arbetsförmedlingen, i Helsingborgs stad och på Tetra Pak med liknande uppdrag.

Tanken är att Linda ska komplettera den redan befintliga psykologresursen inom Företagshälsovården. Inledningsvis kommer mycket av hennes fokus att läggas på att få grepp om hur behovet av stöd ser ut inom de olika delarna av verksamheten.

Ambitionen är att arbeta förebyggande och flytta fram positionerna i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det kan innebära att stötta ledningen i hälsofrämjande frågor, men också stötta vid förändringsarbete eller för att skapa trygga och välfungerande arbetsgrupper. I sin roll vill hon också skapa förutsättningar för en konstruktiv dialog mellan de olika rollerna i arbetsmiljöarbetet och öka förståelsen för allas bidrag till en fungerande och hållbar arbetssituation.

– Jag ska vara ett stöd åt arbetsplatser för att bibehålla en god arbetsmiljö och för att förbättra det som ännu inte fungerar tillfredsställande, säger hon.

Samtidigt vill hon gärna lyfta de enskilda medarbetarnas ansvar för arbetsmiljön.

– Vi har alla ett ansvar att bidra till en god stämning och trivsel, säger Linda Kuhn.

En del av det som Linda kommer att göra har tidigare utförts av konsulter. Vissa av de tjänster man tidigare köpt in har bedömts vara bättre att ha inom universitetet, då det ger ett mervärde att ha fördjupad kunskap och förståelse om vår organisation och dess system.

– Det är roligt att arbeta inom företagshälsovården. Jag brinner för arbetsmiljöfrågor och har sett vilken skillnad man kan åstadkomma med ett systematiskt arbetsmiljöarbete, såväl avseende trivsel som produktivitet säger Linda Kuhn.

Linda Kuhn har erfarenhet av många olika roller inom universitetet. Hon började som student på psykologprogrammet och parallellt med studierna var hon studentmedarbetare på Social- och beteendevetenskapliga biblioteket. Därefter har hon arbetat som forskarassistent på avdelningen för gerontologi och äldrevård och i miljöpsykologi inom Institutionen arkitektur och byggd miljö.

– Det känns spännande att komma tillbaka till universitetet i den här nya rollen, säger hon.

Linda Kuhns första utmaning blir att lära sig organisationen, hitta samarbetspartners och förstå vilka uppdrag som är lämpligast att fokusera på. Och på sikt kommer det att handla om att prioritera.

Fakta om Linda Kuhn

Foto av Linda Kuhn utomhus

Ålder: 43 år
Uppvuxen i: Åhus
Bor: i Lund
Familj: Gift och har två barn, sju och snart tio år gamla
Intressen: Umgås med familj och vänner
Oväntad förmåga: Det är kanske ingen förmåga men jag är oväntat intresserad av bergarter
Gör mig glad: Att sitta med familjen vid middagsbordet och prata och skratta åt saker som hänt under dagen