Ny universitetsledning 2021-2026

Erik Renström och Lena Eskilsson. Foto: Kennet Ruona.

Från och med årsskiftet kommer en ny universitetsledning att ta över rodret. Under den kommande perioden 2021-2026 kommer universitetet att ledas av rektor Erik Renström och prorektor Lena Eskilsson tillsammans med fem vicerektorer och förvaltningschefen.

- Valet av vicerektorer har utgått från att identifiera skickliga akademiska ledare som brinner för sina uppdrag. Dessutom har en viktig faktor varit att hitta en kombination av akademiska bakgrunder som gör att vi tillsammans på ett bra sätt kan representera Lunds universitet i sin hela bredd för att möta de utmaningar som väntar, säger Erik Renström.

Erik Renström har valt följande fem personer som vicerektorer med olika ansvarsområden kopplade till de frågor som han vill lyfta. Formellt beslut att utse vicerektorerna planeras att fattas den 14 januari 2021.

Här följer en presentation av alla i den nya universitetsledningen:

Erik Renström. Foto: Kennet Ruona.

Erik Renström

Rektor

Hur ser din professionella bakgrund ut?

- Jag har varit dekan på Medicinska fakulteten sen 2018. I grunden är jag läkare och efter legitimationen arbetade jag ett år på hjärtintensiven i Borås. Det väckte min lust att fördjupa mig i elektriskt aktiva celler, så jag började forska vid Göteborgs universitet. Tillfälligheterna gjorde att diabetes och de insulinproducerande betacellerna blev mitt område. Efter disputationen flyttade vi 1997 till Skåne och Lunds universitet där jag började som klinisk assistent med ett stort inslag av klinisk handledning av läkarstudenter. 2006 fick jag en rådsforskartjänst på Vetenskapsrådet och från och med då fokuserade jag på universitetssidan. 2009 blev jag professor. En viktig erfarenhet har varit att vara koordinator för det strategiska forskningsområdet Exodiab, vilket jag var fram till 2018. Där fick jag på allvar lära mig vad som fungerar för att skapa en kreativ forskningsmiljö och att börja utveckla samverkan med näringslivet.

Hur var din reaktion när du blev vald till rektor?

- Det var slutfasen på en mycket lång process med upprepade intervjuer, tester, rekryteringskonsult och hörande i Universitetskollegiet, så när det stod klart tänkte jag bara: ”Så, nu är det dags att kavla upp ärmarna och börja jobba”. Hösten har varit intensiv med ett stort antal samtal med framstående kollegor på alla fakulteter, samtidigt med arbetet som dekan på Medicinska fakulteten, som är mer än ett fulltidsjobb. Kollegorna delade generöst med sig av sina erfarenheter och tankar om Lunds universitet – vilket jag är mycket tacksam för.

Du lyfter fem K, kan du beskriva dessa?

- De fem K:na baseras på de samtal jag fört med kollegor och är tänkta att slagkraftigt formulera i vilken riktning jag och kollegorna vill att Lunds universitet ska röra sig. Vi vill se mer av Kvalitet, Kreativitet, Kurage, Kommunikation och att vi renodlar universitetets Karaktär. Den strävan innefattar på olika sätt våra utbildningar, forskningen och inte minst samverkan med det omgivande samhället. Dessutom avslutas det hela med ett C, som står för Campusutveckling.

Vilka utmaningar och möjligheter ser du med ditt nya uppdrag?

- Det är en mycket belastad position där det gäller att ha kompassriktningen klar för sig för att navigera rätt i den myriad av händelser och beslut som fyller dagen. Det gäller att vara djupt grundad i vad som är universitetets uppgift och anda för att hamna rätt. Samtidigt måste vi förändras i rask takt med tiden, och jag har uppfattat en utbredd önskan om att universitetsledningen ska se till att så sker. Det blir ytterst viktigt för prorektor Lena Eskilsson och mig  att ha skickliga vicerektorer - och det har vi!


Lena Eskilsson. Foto: Kennet Ruona.

Lena Eskilsson

Prorektor

Hur ser din professionella bakgrund ut?

- Jag är fil. dr i kulturgeograf och ekonomisk geografi och är sedan 2014 anställd vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap på Campus Helsingborg. Jag är mångårig lärare och forskare och har haft flera ledningsuppdrag vid Lunds universitet: studierektor, vicedekan  och prodekan på samhällsvetenskapliga fakulteten. Jag  har även varit vice ordförande i universitetets utbildningsnämnd de senaste åren och akademisk ledare för WP2 inom EUGLOH.

Hur reagerade du när du blev tillfrågad om detta uppdrag?

- Jag känner mig stolt, glad och hedrad (varvat med skräckblandad förtjusning).

Vilka frågor kommer du att arbeta med och ansvara för under din period?

- I egenskap av prorektor kommer jag framför allt att vara ställföreträdare åt rektor och därmed bistå honom på olika sätt. Jag kommer också att leda utbildningsnämnden och vara engagerad i utbildningsfrågor, både nationellt och internationellt (bl a EUGLOH).

Vilka utmaningar och möjligheter ser du med ditt nya uppdrag?

- En stor utmaning är bredden och den decentraliserade organisationen, samtidigt är detta också LU:s styrka. Det finns stora möjligheter att fortsätta arbetet inom ramen för det breda universitetet. En annan utmaning är utvecklingen av digitala pedagogiska lärmiljöer. Här har vi tagit stora steg framåt under pandemin, som vi kan dra lärdom av och bygga vidare på framåt. En tredje utmaning är LU:s fortsatta utveckling som ett internationellt lärosäte, inte minst i ett Europaperspektiv med utvecklingen av ett europeiskt område för utbildning.


Porträttfoto: Kristina Eneroth. Foto: Adam Haglund/Apelöga.

Kristina Eneroth

Vicerektor för samverkan

Hur ser din professionella bakgrund ut?

- Jag har jobbat länge vid Ekonomihögskolan som prorektor med speciellt ansvar för internationella frågor, utbildning och externa kontakter. Jag har också arbetat utanför universitetet som strategikonsult och rekryteringskonsult. Jag är docent i företagsekonomi med inriktning på strategi med fokus på strategiskt ledarskap.

Hur reagerade du när du blev tillfrågad om detta uppdrag?

- Jag blev glatt överraskad, mycket ödmjuk och otroligt förväntansfull!

Vilka frågor kommer du att arbeta med och ansvara för under din period?

- Betydelsen av samverkan har blivit allt viktigare, och ska vi kunna möta de globala utmaningar som vi står inför idag så vill det till att vi som universitet kan skapa nya vägar framåt tillsammans både inom det stora universitetet och tillsammans med näringsliv och organisationer. Begreppet ”co-evolution”, dvs. hur utveckling uppstår och kan drivas tillsammans, sammanfattar bra det jag kommer arbeta med.

Vilka utmaningar och möjligheter ser du med ditt nya uppdrag?

- Uppdraget är komplext och jag vill börja med att lyssna in allt det fantastiska arbete som redan genomförs inom organisationen. Det är viktigt att vi kan lära av varandra internt inom universitetet, och många har redan kommit lång vad gäller samverkan. Det gäller att de som redan kommit långt kan fortsätta att utvecklas med hög kvalitet, och att de som behöver komma igång lite mer inspireras till detta!


Porträttbild: Jimmie Kristensson. Foto: Kennet Ruona.

Jimmie Kristensson

Vicerektor för Kommunikation, kurage och karaktär

Hur ser din professionella bakgrund ut?

- Jag är sjuksköterska och har pluggat journalistik. Mitt första jobb på universitetet var faktiskt på vår tidning LUM. Jag är lektor och docent i vårdvetenskap och har bland annat varit programansvarig för sjuksköterskeprogrammet. De senaste tre åren har jag haft uppdrag som vicedekan med ansvar för medarbetarskap och etik på medicinska fakulteten.

Hur reagerade du när du blev tillfrågad om detta uppdrag?

- Helt ärligt så blev jag nog lite chockad. Jag känner mig glad, stolt och hedrad men också ödmjuk och rätt nervös.

Vilka frågor kommer du att arbeta med och ansvara för under din period?

- Jag kommer att arbeta med frågor som rör universitetets kommunikation, kurage och karaktär. Det handlar bland annat om intern kommunikation men också om frågor som rör arbetsmiljö, ledarskap, jämställdhet och lika villkor.

Vilka utmaningar och möjligheter ser du med ditt nya uppdrag?

- Det är en ny roll som inte varit tydligt definierad i tidigare universitetsledningar. Det gör att jag kan se många möjligheter men också potentiella utmaningar. Jag kommer att börja med att sätta mig in i frågorna ordentligt och lyssna på vad medarbetarna och studenterna tycker är särskilt viktigt. Sen tar vi det därifrån.


Porträttbild Per Mikowitz. Foto: Kennet Ruona.

Per Mickwitz

Vicerektor för forskning, hållbarhet och campusutveckling

Hur ser din professionella bakgrund ut?

- Fram till 2019 bodde och jobbade jag i Finland. Största delen av min karriär har jag jobbat på Finlands miljöcentral (SYKE), ett offentligt forskningsinstitut, som forskare bland annat och forskningsdirektör. De senaste två åren har jag bott i Lund och arbetat som professor och föreståndare på Internationella miljöinstitutet (IIIEE). Min forskning har handlat om miljö- och hållbarhetspolitik, hur politiken kan utvärderas, hur innovationer uppstår och speciellt hur systemförändringar mot hållbarhet kan stödas. För tillfället är jag också vice ordförande för Finlands Akademi (den finska motsvarigheten till Vetenskapsrådet).

Hur reagerade du när du blev tillfrågad om detta uppdrag?

- Jag blev mycket glad när jag fick frågan om jag kunde tänka mig uppdraget som vicerektor för forskning. Jag uppskattar att en person vid Internationella miljöinstitutet fick frågan och ser det som ett tecken på att tvärvetenskap och hållbarhet ses som viktigt. Jag tycker också att det är fint att jag fick förtroendet även om jag inte varit så länge på Lunds universitet. Personligen blev jag också taggad, eftersom Lunds universitet är ett universitet jag gärna vill jobba för och eftersom jag är en nyfiken person som gärna tar emot nya utmaningar. 

Vilka frågor kommer du att arbeta med och ansvara för under din period?

- En viktig fråga för forskningssamfundet på alla nivåer är att (ytterligare) höja forskningens kvalitet. Konkret handlar detta till en stor del om hur vi tar vara på resultaten från RQ20, men det handlar också om t.ex. forskningsetik, öppen vetenskap, om campusutveckling och forskningsinfrastrukturer. En av Lunds universitets stora styrkor är bredden, men jag tror att vi kan bli bättre på att utnyttja den. Samhället förväntar sig ny kunskap och utbildade individer för att tackla stora utmaningar; från coronapandemin till de existentiella hållbarhetsutmaningarna.

Vilka utmaningar och möjligheter ser du med ditt nya uppdrag?

- Jag tror det är viktigt att vi blir bättre på att synliggöra den fina forskning som görs vid Lunds universitet, både externt och internt. Vi borde alla känna till minst ett exempel på spännande forskning vid varje fakultet, inte bara den egna. Forskningsbaserad kunskap utmanas idag av både direkta osanningar (fake news) och av kunskap producerad av andra. Vi måste ytterligare förbättra våra processer och göra dem mera transparenta (t.ex. öppen vetenskap och forskningsetik). Jag hoppas också kunna medverka till att acceptansen för, och stoltheten över, många olika sorters forskning ökar både på Lunds universitet och i samhället.


Porträttbild av Ann-Kristin Wallengren. Foto: Petra Francke.

Ann-Kristin Wallengren

Vicerektor för utbildning 

Hur ser din professionella bakgrund ut?

- Jag är professor i filmvetenskap vid Språk- och litteraturcentrum och jag har undervisat i film sedan början av 1990-talet. Under flera år arbetade jag som studierektor, och har därefter verkat som biträdande prefekt och de senaste tre åren som prodekan med ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå på HT-fakulteterna. I min forskning inriktar jag mig på filmmusik (och experimentella metoder), frågor om nationell och kulturell identitet, ideologi och transnationella filmrelationer, celebritetsforskning och filmstjärnor.

Under flera år hade jag tidigare uppdrag i beredningsgrupp på Vetenskapsrådet. Jag har varit gästlärare vid University of Washington, Seattle och gästforskare vid University of Southampton, UK.

Hur reagerade du när du blev tillfrågad om detta uppdrag?

- När Erik Renström ställde frågan om jag ville bli vicerektor för utbildning blev jag mycket överraskad. Mina planer för framtiden var något helt annat. Men det var svårt att stå emot den utmaning och stimulans jag ser att uppdraget innebär och efter att ha tänkt igenom frågan tackade jag med glädje ja. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med den nya ledningen.

Vilka frågor kommer du att arbeta med och ansvara för under din period?

- Jag ska vara delaktig i att ansvara för utbildning, men det är ju stort och vittomfattande och innehåller en mängd delområden. I ledningen ska vi under de närmaste dagarna diskutera vilka delar vi specifikt ska ansvara för. Inom området utbildning kommer jag främst att samarbeta med prorektor och vicerektor med ansvar för samverkan.

Vilka utmaningar och möjligheter ser du med ditt nya uppdrag?

- I första hand vill jag i så stor utsträckning som möjligt försöka vara ett stöd för lärare, studerande på alla nivåer och andra medarbetare i de uppgifter och de utvecklingar som framtiden bär med sig för oss. Dessa måste hela tiden balanseras mot kärnverksamhetens behov och förutsättningar. Sedan finns det specifika frågor jag speciellt gärna vill arbeta med som till exempel det breda universitetet, pedagogiska frågor i vid bemärkelse och undervisningens meritvärde.


Porträttfoto av Viktor Öwall. Foto: Håkan Röjder.

Viktor Öwall

Vicerektor för infrastruktur och digitalisering

Hur ser din professionella bakgrund ut?

- Jag har varit dekan/rektor på  LTH 2015-2020. Dessförinnan har prefekt, biträdande prefekt och studierektor vid institutionen Elektro- och informationsteknik, EIT. Jag disputerade 1994 inom elektronikkonstruktion och var post doc på University of California, Los Angeles mellan 1995-96. 2010 blev jag professor och jag har undervisat på alla nivåer och handlett 14 doktorander till PhD.

Hur reagerade du när du blev tillfrågad om detta uppdrag?

- Jag känner mig mycket hedrad över förtroendet och känner att jag vill bidra till att utveckla Lunds universitet. Jag har lärt känna Erik Renström som dekankollega och ser fram emot att jobba med honom.

Vilka frågor kommer du att arbeta med och ansvara för under din period?

- Jag kommer att ansvara för infrastruktur och digitalisering, men än är inte detaljerna satta. Några frågor jag brunnit för under min dekanperiod är digitalisering, LU:s etablering i Science Village och campusutveckling. Jag hoppas att jag på något sätt skall kunna fortsätta bidra i dessa frågor.

Vilka utmaningar och möjligheter ser du med ditt nya uppdrag?

- Digitalisering inom alla områden ser jag som lite av en ödesfråga. Här måste universitetet fokusera och se till att vi kommer i framkant, det är vi inte idag. Vi har klarat av det under pandemin, men vi är inte där vi borde varit. Finansiering av forskningsinfrastruktur är något som många kämpar med. Vi behöver bli bättre på att samarbeta i dessa frågor. Under min tid som dekan har NMT-fakulteterna (medicinska och naturvetenskapliga fakulteterna samt LTH) tagit samarbetet flera steg men det finns mycket kvar att göra och inkludera fler fakulteter i samarbetet.


Porträttbild av Susanne Kristensson. Foto: Kenneth Ruona.

Susanne Kristensson

Förvaltningschef

Susanne Kristensson svarar under rektor för universitetets administration och ekonomi samt för de uppgifter som gäller för den för universitetet gemensamma förvaltningsorganisationen.

Susanne Kristensson är jurist och har tidigare bland annat varit verksam vid FN:s råd för mänskliga rättigheter samt vid Polismyndigheten i Skåne. Därefter har hon arbetat vid Lunds universitet som jurist och senare även som chefsjurist. Sedan 2012 är hon förvaltningschef vid Lunds universitet.

- Jag ser mycket fram emot att arbeta tillsammans med den nya ledningsgruppen och deras frågor. 

Latest news
2021-01-12
Regeringens nya forskningsproposition
Nu har regeringen presenterat mandatperiodens forsknings- och innovationsproposition som pekar ut riktningen framåt för svensk forskningspolitik. Regeringens utgångspunkt är att...
2021-01-08
Incidenter och händelser rörande informationssäkerhet
Under hösten 2019 gjordes en nulägesanalys av hur fakulteterna och universitetets IT-funktioner hanterar incidenter och händelser som hotar vår informationssäkerhet. Inom...
2020-12-18
Ny universitetsledning 2021-2026
Från och med årsskiftet kommer en ny universitetsledning att ta över rodret. Under den kommande perioden 2021-2026 kommer universitetet att ledas av rektor Erik Renström och...
2020-12-16
Nya fakultetsledningar
Det är inte bara universitetsledningen som byts ut. På flera fakulteter kommer även fakultetsledningarna att bytas ut. Här kommer en liten listning av vem som kommer att leda...
2020-12-15
Lena Eskilsson blir ny prorektor för Lunds universitet
Universitetsstyrelsen har utsett Lena Eskilsson till prorektor för Lunds universitet 2021-2026. Eskilsson är lektor i kulturgeografi och har mångårig erfarenhet av utbildnings-...
2020-12-11
Gott samarbete i Lund när Sveriges största utbildningsmässa blev digital
Gott samarbete över organisationsgränserna, men hög tröskel för besökarna att ta kontakt. Så sammanfattar Lunds universitets studentrekryterare från olika sektioner och fakulteter...
2020-12-11
Lathunden för webbtillgänglighet nu på engelska
Lunds universitets gemensamma lathund för webbtillgänglighet finns nu översatt till engelska, den nås via kortadressen staff.lu.se/web-accessibility.
2020-12-11
De får universitets administrativa pris 2021
Administrativa priset delas ut årligen för utmärkta administrativa insatser av innovativ karaktär som bidragit till universitetets utveckling eller for service och effektivitet...
2020-12-07
Var med och bidra! Tillsammans kartlägger vi smittspridningen
COVID Symptom Study är ett icke-kommersiellt initiativ som startades för att bidra i kampen mot covid-19. I studien COVID Symptom Study används en mobilapp, som utvecklats av ett...