Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nya besked från regeringen om återgång - men den lagda planen ligger kvar

Universitetet i kvällsljus.

Regeringen ändrade den 9 september slutdatum för hemarbete från den 15 september till den 28 september. Universitetet har sedan i juni ett beslut om en stegvis och ordnad anpassning till verksamhet utan restriktioner, det gäller fortfarande.

Regeringen beslutade den 9 september om nytt slutdatum för uppdraget till myndigheter att så många som möjligt ska arbeta hemifrån. Uppdraget gäller nu till och med den 28 september för att ligga i linje med regeringens fjärde steg i avvecklingsplanen för restriktioner till följd av coronapandemin. Restriktioner om att bland annat att undvika trängsel, stanna hemma vid symptom, ha en god handhygien kvarstår tillsvidare.

Universitetet har sedan i juni ett beslut om en stegvis och ordnad anpassning till verksamhet utan restriktioner. Detta beslut gäller fortfarande.

För utbildningens och med utbildningen sammanhängande verksamheters del har rektors beslut från den 17 juni inneburit att anpassning har påbörjats vid höstterminens start.

För övrig verksamhet påbörjas en anpassning till verksamhet utan restriktioner den 16 september. Med anledning av regeringens nya beslut om förlängt uppdrag att så många som möjligt ska arbeta hemifrån, betonas att anställda till och med den 28 september bör arbeta hemifrån i den utsträckning närmaste chef bedömer att det är möjligt med hänsyn till verksamhet och arbetsmiljö. En försiktig anpassning bör således vara vägledande inledningsvis.

När det gäller sammanträden, konferenser eller andra sammankomster med fysisk närvaro så kan de efter slutet av september genomföras, förutsatt att man följer Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer för minskad smittspridning, och i enlighet med den stegvisa och ordnade anpassningen sin verksamhet. Detsamma gäller för inrikes och utrikes tjänsteresor samt mottagande av besök.

Anpassningen till verksamhet utan restriktioner ska vara genomförd den 1 november. För utbildningen gäller att i de fall särskilda skäl föreligger kan anpassning vara genomförd senast den 16 januari 2022.