Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nytt arbetssätt för vårt internationella arbete - Globalt Dynamiskt Engagemang

University of Auckland, New Zealand Aerial City Campus.jpg
Framsidan av en av de sju färdplanerna som nu är beslutade.

Med syfte att stärka och utveckla universitetets internationella genomslag inom forskning, utbildning, samverkan och innovation har ett nytt arbetssätt beslutats av rektor. Universitetets internationella arbete ska bygga på ett arbetssätt som kallas Globalt Dynamiskt Engagemang (GDE).

GDE ska vara ett proaktivt sätt att arbeta med internationella frågor och vara ett stöd i hur man navigerar i en ständigt föränderlig värld. GDE är även ett sätt att konkretisera plattformen för strategiarbete som är vägledande för arbetet.

Genom att kontinuerligt analysera omvärlden och hålla sig uppdaterad med globala förändringar ska årliga så kallade ramverk (förkortade GDE-F) tas fram. Dessa ramverk anpassas efter den verklighet som råder i de geografiska områden, där universitetet är engagerade. Det framtagna materialet bearbetas av Internationella rådet (IR) som också ger rekommendationer i form av färdplaner för det universitetsövergripande arbetet kommande år. Färdplaner ska ange riktning för arbetet och innehåller prioriterade aktiviteter anpassat efter respektive geografiskt område.

Nu finns färdplaner för 2023 beslutade av rektor för samtliga geografiska områden. De anger riktning för arbetet, men utesluter inte att även andra frågor kan komma att bli aktuella att prioritera, allt i enlighet med det arbetssätt kring plattform för strategiarbete som Lunds universitet arbetar utifrån avseende 2023–2024.

Läs mer: