Nytt dataskyddsombud - Kristin Asgermyr

Kristin Asgermyr i Botan

Kristin Asgermyr är universitetets nya dataskyddsombud. Hon kommer från bankvärlden och har en bred erfarenhet av att arbeta övergripande med dataskydd, informationssäkerhet, riskhantering och regelefterlevnad. Kristin började i mitten av augusti och är placerad på avdelningen för juridik. Nu går hon från olika chefspositioner till en specialistroll.

– Jag letade efter en roll där jag kan fokusera på ett intressant område som passade min profil.  Jag är sugen på att utveckla min egen kompetens samtidigt som det i rollen som dataskyddsombud ligger en form av informellt ledarskap där jag tror jag kommer ha nytta av min tidigare chefserfarenhet. Data och integritetsskydd är ett spännande område under utveckling, säger Kristin Asgermyr.

Skälet till att det blev just Lunds universitet var känslan av att vara med och bidra till samhället och att få vara med och skapa något nytt. Att jobbet dessutom ligger på cykelavstånd från hemmet var också ett plus. Kristin Asgermyr tog sin juristexamen vid Lunds universitet och läste här mellan 1995-2001. Sedan dess har hon varit staden trogen.

Att arbeta i en verksamhet som inte är vinstdrivande är helt nytt för Kristin Asgermyr och hon är redan positivt överraskad över den öppna universitetsvärlden där man har en gemensam ambition och tanke att man ska dela med sig.  Något som hon fick erfara på en nätverksträff i Uppsala om dataskydd där man var mån om att söka gemensamma tolkningar av lagar och regler, så långt det är möjligt.

– De nya dataskyddslagarna är inte svarta eller vita utan kräver tolkningar, säger hon.

Det är ett nytt område och det händer mycket inom dataskydd och Kristin Asgermyr tror att hon kan vara med och bidra.

– Jag vill vara med och skapa en riskbaserad modell för hantering av dataskyddsfrågor inom Lunds universitet. Jag känner att jag är erfaren och tillräckligt senior för att kunna ta ställning, säger hon. Vi behöver jobba tillsammans med målet att stärka regelefterlevnaden steg för steg, säger hon.

Utmaningar med tjänsten

Kristin Asgermyrs första utmaning blir att förstå denna för henne nya värld och att lära sig hur Lunds universitet fungerar. Därefter handlar det om att se hur man ska tillämpa regelverket så att det passar högskolevärlden.

En av universitets utmaningar när det gäller dataskyddsområdet är att hantera den stora spridningen på våra IT-miljöer. En annan är att efterlevnaden av dataskyddsreglerna är beroende av hur ramverket för informationssäkerhet fungerar, ett område som är under uppbyggnad. Kristin kommer att samarbeta med universitetets nya informationssäkerhetssamordnare Ingegerd Wirehed.

Kristin nämner flera faktorer som gör att vi behöver arbeta mer aktivt med hur vi hanterar och kontrollerar persondata.

– Ytterst handlar det om att hantera persondata på ett ansvarsfullt sätt. Vårt gemensamma mål är att bibehålla vårt höga förtroende hos finansiärer, personer som väljer att gå med i forskningsstudier, anställda, studenter och andra intressenter, säger Kristin Asgermyr.

Hon berättar att Datainspektionen kan besluta om böter upp till 10 miljoner kronor vid allvarliga överträdelser.

– Vi ska inte tro att vi seglar under radarn, det finns redan flera myndigheter som granskas när det gäller dataskydds och informationssäkerhetsfrågor. Och skadan på universitetets anseende tror jag skulle vara minst lika allvarlig som en eventuell kostnad, säger Kristin Asgermyr.

Dataskyddsombudsrollen

Dataskyddsombudet, även kallat DSO, är en oberoende roll och Kristins funktion agerar både stödjande och uppföljande. Hon kommer rapportera regelbundet till förvaltningschef Susanne Kristensson.

– Min roll i den uppföljande delen kommer påminna lite om internrevisionens. Jag kommer göra intervjuer, begära in rapporter och göra stickprov här och där. Funktionen ska vara oberoende vilket innebär att DSO inte kan vara för insyltad själv. Jag kommer att utbilda, göra principiella tolkningar, skapa mallar med mera, säger Kristin Asgermyr.

Det som hon ser som högst prioriterat är behandlingen av känsliga personuppgifter och att skapa lättillgänglig information och mallar. Det pågick ett projekt under flera år med syfte att anpassa verksamheten till den nya dataskyddsförordningen, som trädde i kraft i maj förra året. Kristin avser nu att fortsätta det arbete som redan påbörjats.

Varje höst ska det göras en riskanalys, där Kristin kommer titta på vilka risker som finns i verksamheten och vilka åtgärder som kan göras för att reducera riskerna. Denna riskanalys ligger till grund för kommande års arbetsplan. Kristin Asgermyr är också tillgänglig för att svara på frågor som kommer till dataskyddsombud [at] lu [dot] se. I dagsläget kommer det cirka 20 frågor i veckan.

Kristin Asgermyr och Ingegerd Wirehed kommer under hösten gemensamt besöka fakulteter och sektioner och presentera sig.

FAKTA om Kristin Asgermyr

Ålder: 43 år
Uppvuxen i: Finspång och Staffanstorp
Bor: Lund
Familj: Sambo och två barn
Intressen: Familj inklusive hundvalp som behöver mycket motion, trädgård, tennis mm.
Oväntad förmåga: Gillar att driva upp plantor från frö.
Gör mig glad: Umgås med vänner.
Tar sig till jobbet: trampandes på cykel