Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nytt ledningssystem för informationssäkerhet (LIS)

Illustrativ bild om de olika skalen.

Att hantera cyberattacker och andra hot och samtidigt behålla en öppenhet inom forskning och undervisning är svårt, men med ett väl förankrat informationssäkerhetsarbete är det möjligt. Genom ett nyligen fattat rektorsbeslut ska nu ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) införas vid universitetet.

En handlingsplan med sex fokusområden har tagits fram, vilka ska genomföras fram till och med år 2023. Ledningsfunktioner vid universitetet kommer i första fasen att bjudas in till information och dialog. Information om handlingsplanens arbete kommer löpande att gå ut till medarbetare och studenter. CISO (Chief Information Security Officer) Ingegerd Wirehed driver och leder införandearbetet och kommer regelbundet rapportera till rektors ledningsråd.

Hör gärna av dig med frågor till: informationssakerhet [at] lu [dot] se