Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nytt om LU@ScienceVillage

Skiss på Science villageområdet

Universitetsstyrelsen beslutade den 12 juni att utbildning på grund- och avancerad nivå ska bedrivas i Science Village (SV). Detaljerna i planeringen och utformningen av grundutbildningen i Science Village delegeras till berörda fakulteter.

Under våren har arbetet med utformning av verksamhetsbeskrivningar fortsatt tillsammans med berörda avdelningar och institutioner som är aktuella för en etablering i Science Village. Beskrivningarna ligger till grund för utformningen av ett lokalprogram som ska presenteras för Universitetsstyrelsen i december 2020. Projektgruppen har haft flera digitala möten med bland annat den nya VD:n för SVS AB, Christian Lindfors, med den nytillträdde samordnaren för ESS och MAX IV – Mikaela Rapp. Den 8 juni hölls en workshop med Jais arkitekter för att tillsammans med direkt berörda avdelningar och institutioner se över gemensamma ytor som labb, reception, bibliotek och andra möjliga gemensamma lokaler.

Möjligheterna om att etablera utbildning på grundläggande nivå (GU) i Science Village (SV) har varit en annan av projektgruppens huvudfrågor. Studentrepresentanter från kårerna har varit en av flera viktiga målgrupper i arbetet med att ta fram en riskanalys för hur studentlivet kan komma att påverkas. På Naturvetenskapliga fakulteten har en arbetsgrupp tittat på omfattningen av grundutbildningen i Science Village och projektgruppen har utformat ett PM med förslag till beslut.

Universitetsstyrelsen beslutade den 12 juni utifrån detta att:

  • utbildning på grund- och avancerad nivå ska bedrivas i SV,
  • detaljerna i planeringen och utformningen av grundutbildningen i Science Village delegeras till berörda fakulteter och
  • berörda fakulteter ska årligen vid styrelsens decembermöten redogöra för hur arbetet i frågan om en etablering av grundutbildning i SV fortskrider.

Följ utvecklingen på Science Village-bloggen

Etableringsgruppens slutsats är att de flesta studenter kommer att ha utbildning förlagd i SV och i nuvarande universitetsområde efter en etablering av Lunds universitet i SV. Helt i linje med universitets styrdokument ska utbildning och forskning vara tätt sammanflätade vid Lunds universitet. Därför bör GU vara en integrerad del av etableringen i SV.