Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nytt rektorsbeslut 17 juni angående corona

Coronavirus illustration

Stegvis återgång till en ordnad anpassning till verksamhet utan restriktioner ska genomföras. Med start vid höstterminens 2021 början, men tidigast den 17 augusti 2021. Anpassningen ska ske i enlighet med respektive verksamhets förutsättningar och i förhållande till rådande smittspridning, regeringens plan för avveckling och Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.

Undervisning och examination – stegvis återgång

Enligt rektorsbeslut 2021-06-17 ska det under hösten ske en stegvis och ordnad anpassning till utbildning utan restriktioner. Detta innebär bland annat att undervisning och bedömning av studenternas prestationer (examination) från och med höstterminens 2021 början får genomföras i universitetets lokaler. Återgången ska vara genomförd den 1 november 2021.

Anpassningen ska genomföras utifrån respektive verksamhets förutsättningar och med hänsyn till regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

I de fall särskilda skäl föreligger kan anpassning vara genomförd senast den 16 januari 2022.

Forskarutbildning omfattas av vad som gäller för utbildning. Rektor uppdrar åt dekan för respektive fakultet att närmare besluta om hur detta ska genomföras. Detta beslut kan inte delegeras vidare.

Medarbetare ska från och med den 16 september 2021 och till den 1 november 2021 göra en stegvis och ordnad återgång till att vara på arbetsplatsen.

Läs rektorsbeslut från 2021-06-17 med tillhörande vägledningar

Läs rektorns blogg om det nya beslutet

Rådande restriktioner för utbildning gäller till och med den 17 augusti

Enligt rektorsbeslutet från 12 maj gäller att undervisning och examination fortsatt ska genomföras digitalt utan fysisk närvaro i universitetets lokaler med de förutsättningar som beslutet anger till och med den 17 augusti.

Se rektorsbeslutet 2021-05-12 på Medarbetarwebben

Stegvis återgång till arbetsplatsen för medarbetare

Medarbetare ska från och med den 16 september 2021 och till den 1 november 2021 göra en stegvis och ordnad återgång till att vara på arbetsplatsen.

Anpassningen ska genomföras utifrån respektive verksamhets förutsättningar och med hänsyn till regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  

Medarbetare som måste vara på arbetsplatsen för att undervisning och examination och därmed sammanhängande verksamhet ska kunna genomföras med fysisk närvaro kan återgå till arbetsplatsen tidigare.

Närmaste chef bedömer möjligheten med hänsyn till verksamhet och arbetsmiljö.

Fortsatt hemarbete för anställda till och med den 15 september

Fortsatt gäller att anställda bör arbeta hemifrån i den utsträckning närmaste chef bedömer att det är möjligt med hänsyn till verksamhet och arbetsmiljö till och med den 15 september.