Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nytt rektorsbeslut angående corona

Coronavirus illustration

Höstens planering av utbildningen bör kunna utgå från viss återgång, förutsatt att smittläget tillåter det. Rådande restriktioner för utbildningen gäller fram till den 29 augusti. Dessutom beslutades att ge anställda möjlighet att vaccinera sig på arbetstid.

Uppdaterat rektorsbeslut 12 maj gör gällande att undervisning och examination ska fortsatt genomföras digitalt utan fysisk närvaro i universitetets lokaler med de förutsättningar som beslutet anger, fram till och med den 29 augusti 2021.

Planeringen för höstterminen 2021 bör kunna utgå från att undervisning och examination genomförs både digitalt och i universitetets lokaler, under förutsättning att det är möjligt med hänsyn till ansvariga myndigheters regler och rekommendationer.

För verksamhet utöver utbildningen anpassar universitetet sitt beslut så snart möjlighet ges med hänsyn till regler och rekommendationer från ansvariga myndigheter och med hänsyn till rådande smittspridning. Fortsatt gäller att anställda bör arbeta hemifrån i den utsträckning närmaste chef bedömer att det är möjligt.


Vaccination mot covid-19

Universitetet har beslutat att du som är anställd vid Lunds universitet och väljer att vaccinera dig mot covid-19, har rätt att vaccinera dig på betald arbetstid. Du ska dock i första hand försöka få tid för vaccinering utanför arbetstid. Region Skåne ansvarar för vaccineringen som följer ordinarie hantering.

Läs mer om vaccinering på 1177.se