Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Preliminär tidsplan för årets lönerevision klar

Två händer som gör ett handslag, man och kvinna. Mostphotos.

Det pågår fortfarande centrala förhandlingar på nationell nivå gällande nya avtal mellan statliga arbetsgivare och de arbetstagarorganisationer som det finns kollektivavtal med. De centrala parterna har intentionen att få nya avtal på plats senast den 1 oktober, vilket universitetet har utgått från i planeringen av årets lönerevision.

LU:s preliminära tidsplan (med reservationer för ändringar):

  • Under september och oktober genomför chefer uppföljande samtal inför lönerevisionen, med alla anställda (oavsett facklig tillhörighet) som tackat ja till erbjudande om samtal.  
  • Under november växlar chefer och LU:s lokala Seko- och OFR/S-organisationer lönebud med varandra för de anställda som är med i dessa arbetstagarorganisationer.   
  • I december förhandlar verksamheternas chefer med Seko och OFR/S om varje enskild medlems nya lön.
  • Efter att förhandlingarna är avslutade, under januari nästa år, håller cheferna lönesamtal med anställda som är medlem i Seko eller OFR/S, och meddelar och motiverar den nya lönen.
  • För anställda som är medlemmar i Saco-S, eller är oorganiserade, sätter chefen den nya lönen samt motiverar och meddelar denna i ett så kallat lönesättande samtal. De lönesättande samtalen hålls från mitten av november till mitten av december. Nytt för i år är att blanketten som tidigare har använts har ersatts genom en digital löneöverenskommelse i Primula.
  • De nya lönerna planeras att betalas ut i februari 2024 (retroaktivt från lönerevisionsdatumet 1 oktober 2023), om allt går enligt tidsplan.

Dessa omfattas av lönerevisionen

Lönerevisionen omfattar alla som är anställda dagen innan lönerevisionsdatumet, det vill säga den 30 september 2023 och har en pågående anställning den 1 oktober. Även anställda som är föräldralediga eller sjukskrivna i samband med lönerevisionen, omfattas. Dock omfattas inte studentmedarbetare, intermittent anställda och anställda som är helt tjänstlediga av revisionen.  För helt tjänstlediga medarbetare ska en översyn av lön göras i anslutning till återgång i arbete.

Doktorander

Doktorandernas löner hanteras i ett eget spår under lönerevisionen där lönesättningen baseras på ett lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Läs mer om hur lönerevisionen går till, på Medarbetarwebben.