Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Profilområden: på Lunds universitet är det verkstad, från regeringen är det tyst

Universitetshusets tak mot en blå himmel.

När, hur och om den nationella utlysningen om profilområden kommer är fortfarande oklart. Budgetpropositionen gav inget tydligt svar.

Den 22 november ordnade Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) ett seminarium "Erfarenhetsutbyte kring lärosätenas arbete med profilområden" där de flesta universiteten och högskolorna deltog. Ingen hade då mera information om den nationella utlysningen än vad vi har på Lunds universitet. Intressant var att de flesta lärosätena hade fattat beslut om profilområden, eller hade kommit långt i processen med att ta fram profilområden.

En annan fascinerande iakttagelse var att 25 av de 37 deltagarna svarade att ”processen kring ansökan har varit nyttig oavsett om det blir något” och av de övriga svarade 10 att det var ”bra om det genomförs” eller ”bra bara om det blir mycket pengar”. Bara två deltagare ansåg att det varit slöseri med tid och resurser.   

Sedan rektor Erik Renström fattade beslut om Lunds universitets fem profilområden har mycket arbete gjorts. Hittills har det mesta inte synts utåt, men detta kommer snart att ändras.

Under hösten har många diskussioner förts om hur profilområdena ska styras och förvaltas. Dessa diskussioner resulterade i sexton rektorsbeslut den första december. I dessa rektorsbeslut fastställs varje profilområdes föreskrifter, styrelse, koordinator, ställföreträdande koordinator och en eller flera biträdande koordinatorer.

Läs mer:


Denna text är en del av LU-nytt 21-2022

Foto på Per Mickwitz. Fotograf: Charlotte Carlberg-Bärg.

Vicerektor Per Mickwitz

E-post:  per [dot] mickwitz [at] rektor [dot] lu [dot] se (per[dot]mickwitz[at]rektor[dot]lu[dot]se)
Telefon: 046- 222 38 80

Vicerektorernas sekreterare Gerd Hawaleska

E-post:
gerd [dot] hawaleska [at] rektor [dot] lu [dot] se (gerd[dot]hawaleska[at]rektor[dot]lu[dot]se)
Telefon: 046-222 38 95