Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Projektet ”En samlad utbildningswebb” tar steg framåt

Kollage med foton och text.
Från konceptarbetet: några utkast på hur universitetets framtida utbildningssidor skulle kunna se ut

Utbildningswebben ska bidra till bättre service, en mer välkomnande ton och göra universitetet mer attraktivt för studenter som ska välja utbildning. I sommar går projektet in i en ny designfas, tekniken börjar sättas upp, och ett upplägg för arbetsprocesser tas fram för att höja kvaliteten på innehållet.

Ny design och innehållsstruktur

Under våren har projektgruppen och konsultföretaget AFRY arbetat i en konceptdesignfas för de nya utbildningssidorna som ska lanseras på lu.se och lunduniversity.lu.se. Man har tagit fram klickbara prototyper som testats på presumtiva studenter vid flera tillfällen. Detta för att förstå deras beteenden och behov. Feedbacken från dessa tester har sedan använts för att vidareutveckla prototyperna. 

Nästa steg i projektet är en principdesignfas som sätter igång nu i juni och som efterföljs av en detaljdesignfas, där designen konkretiseras och anpassas till universitetets nuvarande webb. Hela designarbetet förväntas pågå in i 2025.

Designarbetet kan följas genom bland annat filmade demon som publiceras på projektets webbsida: En samlad utbildningswebb.

Arbetsprocesser för att höja kvaliteten på innehåll 

Inom projektet färdigställs just nu en rapport där man tittar på hur universitetet för närvarande arbetar med utbildningskommunikation riktat till presumtiva studenter. 

Arbetet baseras bland annat på gruppsamtal med över 50 nyckelmedarbetare på olika nivåer inom universitetet, samt en undersökning av antalet verksamhetsroller och medarbetare med behörighet att skapa marknadsförande utbildningsinnehåll i Lubas och i Drupal.

Samtidigt är en intern arbetsgrupp igång med att definiera effektiva arbetsprocesser, justerade roller och ansvarsområden för den nya samlade utbildningswebben.

Nulägesrapporten, resultat från arbetsgruppen, andra undersökningar och benchmarking kommer lägga grunden för utformningen av ett upplägg på en redaktionell basorganisation och arbetsprocesser som tar hänsyn till lokala förutsättningar.

Upplägget väntas bli klart under sommaren och behöver förankras på olika sätt med verksamheten under tidig höst.

Ny teknik för systematiserad utbildningsinformation

Ett arbete med en teknisk lösning pågår parallellt med de andra spåren. Den ska möjliggöra gemensam struktur för utbildningsinnehåll på webben genom ett PIM-system (Product information management system). En liknande lösning används idag av Göteborgs universitet för deras utbildningsinformation.

En samlad utbildningswebb planeras att lanseras i september 2025