Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Science Village etableringsarbete fortsätter på fakulteterna

Skiss på Science villageområdet

Universitetet har en vision om att skapa en kunskapsmiljö med moderna och utvecklade möjligheter för undervisning, forskning och samverkan på Brunnshög i Science Village (SV). Våren 2019 tillsatte dåvarande rektor, Torbjörn von Schantz, en projektgrupp för det inledande arbetet med en etablering av verksamhet i SV.

Uppdraget slutredovisades för universitetsstyrelsen i april och kommer att ligga till grund för fortsatt arbete. Från att ha rönt ett ganska svalt intresse för en etablering på Brunnshög finns nu en större och mer omfattande entusiasm från verksamheten.

LTH och Naturvetenskapliga fakulteten har beslutat att inrätta ett gemensamt kontor för utformning och konkretisering av det fortsatta etableringsarbetet. Kontoret ska samordna och genomföra de beslut dessa fakulteter fattar kring etableringen i Science Village.

I uppdraget ingår kommunikation, planering av praktiska aspekter, framtagandet av underlag för lokal- och byggplanering i samverkan med LU-byggnad samt analys av de ekonomiska förutsättningarna och behov vid etableringen.

Detta komplexa och omfattande arbete kommer att ta några år, men genom nära samverkan och samarbete kan universitetet nå visionen; om miljöer i samspel, förnyelse av universitetet, forskningsframsteg för flera, tvärvetenskaplig styrka, nya utbildningar, inspirerande studiemiljöer – och ett rikt studentliv över hela campus.

Kontoret öppnar på IKDC den 1 juli och kommer att ledas av Professor Eva Åkesson, tidigare prorektor vid Lunds universitet och före detta rektor vid Uppsala universitet.

Om du har frågor kan du kontakta projektledare Carina Jarl på carina [dot] jarl [at] kommunikation [dot] lu [dot] se eller koordinator Eva Åkesson på: Eva [dot] Akesson [at] kilu [dot] lu [dot] se