Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

SDG taggning i LUCRIS - så har det gått

LUCRIS- SDG taggning i mars.

För ett halvår sedan introducerades taggning på globala målen i LUCRIS. SDG-taggningen innebär att alla publikationer och research output i universitetets forskningsportal (LUCRIS) kopplas till ett av Agenda 2030:s globala hållbarhetsmål.

Vid en analys (26 februari 2024) kan man se att en tredjedel av universitetets forskningsoutput kan kopplas till något av de globala hållbarhetsmålen och kopplingen har ökat sen året innan.

Under 2023 kan man se att universitetets research output låg på 9837 varav 3327 (33,8%) har en eller flera SDG taggar, 2022 låg antalet SDG-taggar på 30%.

Om man tittar på alla 226 941 artiklar som ligger i LUCRIS totalt, är 44 389 SDG-taggade, vilket motsvarar 19,5% (här ingår alla typer, även validerade eller for omvalidering).

Tittar man på antal personer vars forskning är SDG-taggad, så har 5621 personer i LUCRIS en eller flera SDG-taggar idag. Då ingår enbart de personer som var aktiva LU-medarbetare vid taggningstillfället (personer som retroaktivt uppfyllde kriteriet är inte inkluderade).

Av de 10 235 som har synlig profil i forskningsportalen har 5 390 dvs 53% en SDG taggning. 

Se alla aktuella siffror och taggningar i Forskningsportalen.

Se gärna till att dina egna taggningar är korrekta: Logga in i LUCRIS