Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Seminarium: ”I’m a Google teacher”med Lucas Cone

Några personer i diskussion med varandra.

Hur påverkas vi när utbildning flyttar ut från klassrummet och in på digitala plattformar? Hör Lucas Cone från Köpenhamns universitet berätta i seminariet "I’m a Google teacher”: digital platforms, affective attachments, and pedagogical monopolization in Danish public education.

Tid och plats: 10 oktober klockan: 15.15 – 16.45, rum C121 på LUX. Anmäl dig före den 28 september.

I sin föreläsning kommer Lucas Cone att utforska de affektiva och situationella aspekterna av undervisning inom en växande ekonomi av digitala utbildningsplattformar. Med utgångspunkt i etnografiskt fältarbete som utförts på en dansk grundskola frågar han sig hur plattformarnas ökande engagemang i skolorna omformar vem och vad som är viktigt i lärarnas vardagsliv.

Genom att koppla ekonomiska förhållanden, politiska strukturer och förkroppsligade erfarenheter belyser föreläsningen de performativa effekterna av att sammanfläta lärarpraktiker och identiteter med nya former av digital-pedagogisk monopolisering. Föreläsningen illustrerar hur plattformarnas engagemang i den danska utbildningen utgör nya former av affektiva band och kommersiell lojalitet som utmanar historiska konfigurationer av pluralism och demokrati inom den offentliga utbildningen.

Kaffe serveras efter föreläsningen.

Läs mer och registrera dig här: Seminar: “I’m a Google teacher” | Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (lu.se)