Skärpta regler från Region Skåne och Folkhälsomyndigheten

Coronavirus illustration

Folkhälsomyndigheten och Region Skåne beslutade igår om extra och mer långtgående åtgärder för att förhindra smittspridning i Skåne. Åtgärderna gäller under tre veckor och innebär kraftigt skärpta råd om vars och ens personliga ansvar för att minska smittspridning, men också skärpta råd för verksamheter och arbetsplatser.

Det är därmed mycket viktigt att universitetet som arbetsgivare och utbildningsanordnare tillämpar Folkhälsomyndighetens och Region Skånes råd och rekommendationer.

Universitetsledningen gör inga förändringar i rådande rektorsbeslut och vägledning gällande hantering av pandemin, med anledning av de skärpta åtgärderna. Det är dock viktigt att följa dessa, inte minst för att undvika en återgång till undervisning helt på distans.

Verksamhetsansvariga har ett särskilt ansvar att se över om det finns tillräckliga möjligheter för anställda och studenter att följa Folkhälsomyndighetens och Region Skånes råd och rekommendationer.

Universitetets verksamhet stänger inte lokaler för studenter och medarbetare men vi får alla hjälpas åt att vara uppmärksamma och arbeta för att förebygga stora folksamlingar och trängsel i studieplatser och bibliotek.

Precis som tidigare ombeds studenter och anställda att hålla sig informerade via Folkhälsomyndighetens, Region Skånes samt universitetets hemsidor.

Fakulteterna kan även ha ytterligare rekommendationer.